Thành lập công ty tại quận Phú Nhuận

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 07/03/2022 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 51 Lượt xem

Phú Nhuận là một trong những quận phát triển nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Là nơi liên kết giữa trung tâm thành phố với các Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh nên nơi đây có rất nhiều con đường huyết mạch như: Nguyễn Văn Trỗi, Phan Xích Long, Hoàng Văn Thụ,  Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng,v.v. Đây cũng là quận đông dân nhất của thành phố Hồ Chí Minh nên Phú Nhuận luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Không chỉ nhà đầu tư trong nước mà bao gồm nhà đầu tư nước ngoài cũng đổ bộ về đây để thực hiện các dự án đầu tư với quy mô lớn và ngành, nghề kinh doanh đa dạng. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin gửi đến Qúy khách hàng một số nội dung tư vấn về thành lập công ty tại quận Phú Nhuận, cụ thể là công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI).

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Căn cứ Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, tổ chức kinh tế (hay còn gọi là doanh nghiệp) có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (Khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020).

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Căn cứ quy định của pháp luật, khi muốn thành lập doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư cần tiến hành 02 thủ tục cơ bản là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (IRC) và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).

Theo Khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Còn theo Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chia làm 02 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, của Thủ tướng Chính Phủ, và của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, căn cứ Điều 38 Luật Đầu tư 2020 và Điều 35 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện như sau:

– Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được văn bản đề nghị.

– Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

–  Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trường hợp thứ hai: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện như sau:

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

– Những dự án đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;

+ Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+  Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);

+ Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);

+ Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ Điều 39 Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  (i) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại Mục (iii) dưới đây.

(ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại Mục (iii) dưới đây.

(iii) Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

– Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

– Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tại thủ tục này, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích hoạt động đầu tư kinh doanh. Thông thường, loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nhiều nhất  khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam là Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần.

Sau khi đã lựa chọn được loại hình doanh nghiệp, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng. Theo đó, hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần và hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên được quy định lần lượt tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư. Nếu hồ sơ hợp lê thì được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, ngoài Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty còn phải xin cấp Giấy phép kinh doanh. Theo đó, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện như kinh doanh bán lẻ rượu,v.v doanh nghiệp sẽ phải xin cấp Giấy phép kinh doanh. Để xin được Giấy phép kinh doanh này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự, vốn, cơ sở vật chất,v.v.

Như vậy, khi thành lập công ty tại quận Phú Nhuận, cụ thể là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư sẽ cần tiến hành 02 thủ tục cơ bản: (i) Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và (ii) xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp sẽ còn phải xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Trên đây là nội dung bài viết thành lập công ty tại quận Phú Nhuận mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

->>>>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hồ Chí Minh

 ->>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

 ->>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ