Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 18/06/2022 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 80 Lượt xem

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến, phù hợp với mô hình kinh doanh lớn và có nhiều người cùng tham gia góp vốn. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị nội dung về thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần và cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Các cá nhân, tổ chức thực hiện thành lập công ty cổ phần cần phải thực hiện thủ tục theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2020, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

1.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2.Điều lệ công ty.

3.Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4.Bản sao các giấy tờ sau đây:

  1. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tưnước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  2. b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối vớingười đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính. Tùy theo từng tỉnh, thành phố mà cách thức nộp có thể khác nhau như nộp trực tuyến, nộp hồ sơ giấy trực tiếp và nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Quý vị có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký của Sở mà không cần phải đến trực tiếp.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Trong thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt hồ sơ, có thể có các vấn đề phát sinh dẫn đến thủ tục thành lập bị kéo dài hay thậm chí là không được chấp thuận. Vì thế, Quý vị cần phải thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian này.

Bước 4: Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước

Sau thời gian xét duyệt, nếu hồ sơ thành lập đáp ứng được các điều kiện của pháp luật sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp bị từ chối, cơ quan nhà nước sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Quý vị có thể tham khảo biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Thời gian thực hiện………………………………………………….

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần uy tín, đảm bảo chất lượng

Trên thực tế, việc thành lập công ty cổ phần sẽ không thực sự đơn giản đối với những cá nhân, tổ chức không nắm chắc lĩnh vực này bởi sẽ có nhiều trường hợp đăng ký khác nhau và thành phần hồ sơ sẽ khác nhau, không hoàn toàn giống với quy định của pháp luật. Vì thế, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty để giúp Quý vị giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.

Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi sẽ bao gồm các công việc như:

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

+ Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

+ Hỗ trợ soạn thảo, hoàn thành hồ sơ đăng ký

+ Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Nhận kết quả và giao lại khách hàng

+ Hỗ trợ một số thủ tục ban đầu về con dấu, kê khai thuế…

Trên đây là nội dung bài viết mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần. Mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 0981.378.999

->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

5/5 - (12 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ