Vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 29/07/2020 |
  • Bản quyền |
  • 166 Lượt xem

Vi phạm bản quyền là gì?

Vi phạm bản quyền là một hành vi vi phạm quyền tác giả của sở hữu trí tuệ, là các hành vi sao chép, cất giữ tác phẩm của người khác mà không xin phép; sử dụng nội dung tác phầm mà không trích dẫn nguồn từ đâu và tên tác giả hay có những hành vi công bố, gây hiểu nhầm cho người khác rằng tác phẩm đó là do mình sáng tác.

Vi phạm bản quyền có các hình thức như sau:

– Vi phạm quyền sở hữu của một tác phẩm.

– Sao chép một phần, nguyên văn toàn bộ tác phẩm đã có trước đó mà không có sự đồng ý của tác giả.

– Lan truyền, phổ biến một phần, nguyên văn tác phẩm không thuộc bản quyền của mình mà không có sự đồng ý của tác giả.

– Sao chép ý tưởng chi tiết của tác phẩm.

– Thông dịch sang một ngôn ngữ khác hay thành một hình thức khác các ý tưởng của tác phẩm.

Vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì?

Vi phạm bản quyền tiếng Anh là: Copyright infringement

Định nghĩa vi phạm bản quyền tiếng Anh được dịch sang tiếng Anh như sau:

Copyright infringement is an act of infringement of copyright of intellectual property, acts of copying and storing works of others without permission; use the content of the work without quoting where and from the author’s name or have published acts, misleading others that the work is his own creation.

Copyright infringement takes the following forms:

– Violate ownership of a work.

– Duplicate part of the whole work of the previous work without the author’s consent.

– Spreading, disseminating a part or the whole of a work that is not under its copyright without the author’s consent.

– Copy detailed ideas of a work.

– Translate into a different language or into a different form the ideas of the work.

Cụm từ khác tương ứng với vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì?

Dưới đây sẽ là một số cụm từ liên quan đến vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì:

– Ví dụ về vi phạm bản quyền.

Ví dụ về vi phạm bản quyền là hành vi vi phạm bản quyền đối với các đối tượng được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ như các hành vi vi phạm về quyền tác phẩm, vi phạm bản quyền của một bộ phim điện ảnh…

Ví dụ vi phạm bản quyền tiếng Anh là: Examples of copyright infringement are acts of copyright infringement on objects protected by intellectual property rights such as acts of copyright infringement, copyright infringement of a movie…

– Vi phạm bản quyền hình ảnh.

Vi phạm bản quyền hình ảnh là những hành vi sao chép, đạo nhái, sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý hay trích dẫn nguồn, tên tác giả.

Vi phạm bản quyền hình ảnh tiếng Anh là: Image copyright infringement is the act of copying, plagiarizing or using images of other people without consent or citing the source or author’s name.

– Vi phạm bản quyền âm nhạc.

Vi phạm bản quyền âm nhạc là việc có những hành vi đạo nhái, lấy cắp ý tưởng hay thậm chí là công bố tác phẩm là của mình.

Vi phạm bản quyền âm nhạc tiếng Anh là: Infringement of music copyrights is the act of plagiarizing, plagiarizing or even publishing works that are yours.

Ví dụ cụm từ thường sử dụng vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng vi phạm bản quyền tiếng Anh là gì là:

– Luật bản quyền là gì?

Luật bản quyền tiếng Anh là: Copyright law

– Giấy phép bản quyền là gì?

Giấy phép bản quyền tiếng Anh là: Copyright license.

– Hậu quả vi phạm bản quyền.

Hậu quả vi phạm bản quyền tiếng Anh là: Consequences of copyright infringement

>>>>> Tham khảo: Đăng ký bản quyền tác giả

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ