Quy Trình Xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 01/04/2020 |
  • Vi phạm sở hữu trí tuệ |
  • 238 Lượt xem

Hiện nay, trong thời buổi cạnh tranh kinh doanh, tình trạng vi phạm bản quyền thương hiệu diễn ra ngày càng nhiều. Vậy phải làm thế nào để xử lí những đối tượng cố tình vi phạm bản quyền thương hiệu? Có những phương án, hình thức nào để có thể tiến hành xử lý vi phạm? Luật Hoàng Phi sẽ cùng bạn giải quyết tất cả các thắc mắc, các vấn đề trên theo các quy định của pháp luật.

Các hình thức xử lý vi phạm bản quyền thương hiệu

– Hình thức xử phạt chính: mỗi hành vi vi phạm bản quyền thương hiệu của tổ chức, cá nhân phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là chình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

– Các hình thức xử phạt bổ sung khác, bao gồm:

+ Tịch thu những mặt hàng vi phạm bản quyền thương hiệu, thù hồi nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm bản quyênf thương hiệu

+ Bị đình chỉ có thời hạn từ 90 đến 180 ngày các hoạt động kinh doanh, tư vấn, dịch vụ

+ Tịch thu các loại giấy tờ như, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và những giấy tờ tài liệu liên quan khác đã bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực;

+ Bị tước quyền sử dụng Thẻ giám định viên về các quyền như quyền tác giả…

Hồ sơ xử lí vi phạm bản quyền thương hiệu

Cũng như việc đăng ký bản quyền thương hiệu, để có thể yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền, bên bị xâm phạm càn nộp hồ sơ xử lý vi phạm bao gồm các giấy tờ:

– 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu.

– 03 Giấy ủy quyền gốc (theo mẫu) được quy định.

– 03 Bản sao có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

– Tài liệu thể hiện hành vi xâm phạm quyền của Bên vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: Ảnh chụp biển hiệu của bên vi phạm; và/hoặc Tài liệu, giấy tờ dùng trong giao dịch kinh doanh của bên vi phạm.

Quy định bồi thường vi phạm bản quyền thương hiệu

Khi bên phía nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm bản quyền thương hiệu đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu toà án quyết định mức bồi thường theo một trong những căn cứ sau:

– Tổng mức thiệt hại về vật chất sẽ được tính bằng tiền cộng với lợi nhuận mà bên vi phạm thu được do xâm phạm bản quyền thương hiệu.

– Nếu không xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Toà án ấn định, tuỳ vào mức độ thiệt hại, tuy nhiên, không quá năm trăm triệu đồng.

– Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại

– Cá nhân có hành vi xâm phạm bản quyền thương hiệu cũng phải thanh toán chi phí thuê luật sư một cách hợp lí.

Quy trình xử lý vi phạm bản quyền

– Phương án một: Gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm bản quyền thương hiệu.

Luật Hoàng Phi sẽ đại diện quý khách gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm và yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu.

– Phương án hai: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm của Bên vi phạm.

Luật  Hoàng Phi sẽ đại diện cho khách hàng soạn thảo các tài liệu cần thiết và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm bản quyền của bên vi phạm

– Phương án ba: Khởi kiện ra Tòa

Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để hỗ trợ khách hàng khởi kiện bên vi phạm ra Tòa án. Yêu cầu Bên Vi phạm bản quyền thương hiệu chấm dứt ngay việc sử dụng bản quyền. đồng thời yêu cầu phái bên vi phạm phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại và chấm dứt hành vi xâm phạm. Buộc bên vi phạm bản quyền thương hiệu phải chịu những hình thức xử phạt thích đáng của pháp luật.

Luật Hoàng Phi cung cấp cho khách hàng dịch vụ xử lý ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền. Tư vấn cho quý khách hàng những cách giải quyết vi phạm nhanh nhất, tùy theo từng trường hợp mà sẽ có biện pháp xử lý khác nhau chống lại hành vi xâm phạm đó.

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm một số dịch vụ chính của công ty chúng tôi liên quan đến sở hữu trí tuệ như sau:

Đăng ký Thương hiệu

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký Bản quyền

Đăng ký Logo

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ