Thành lập công ty tại quận Kiến An

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 15/03/2023 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 142 Lượt xem

Kiến An là một quận của Thành phố Hải Phòng, quận Kiến An là quận duy nhất của Hải Phòng được thiên nhiên ưu đãi có cả đô thị, đồng bằng, rừng núi, thuận lợi cho đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, đặc biệt là du lịch, dịch  vụ. Do đó, quận Kiến An là địa điểm thu hút các nhà đầu tư lựa chọn nơi đây để thành lập công ty. Nhằm mang đến cho Quý bạn đọc những thông tin cần thiết và bổ ích liên quan đến “Thành lập công ty tại quận Kiến An”, Chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Các phương thức đăng ký thành lập công ty

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền đăng ký thành lập công ty có thể thực hiện đăng ký thành lập công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau đây:

+ Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

+ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Website: dangkykinhdoanh.gov.vn. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Tổ chức, cá nhân thành lập công ty hoặc người được ủy quyền đăng ký thành lập công ty có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký thành lập công ty qua mạng thông tin điện tử.

Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký thành lập công ty qua mạng thông tin điện tử là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Có bao nhiêu loại hình công ty?

Có 03 loại hình công ty, bao gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn: Trong đó có công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Công ty cổ phần;

+ Công ty hợp danh.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thể hiện như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

+ Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

+ Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Như vậy, công trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu sẽ được phép lựa chọn một trong hai mô hình trên để tổ chức, quản lý và hoạt động.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát, đối với những trường hợp khác việc thành lập Ban kiểm soát hay không sẽ do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì công ty phải có ít nhất một người đại diện giữ một trong các chức danh Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật giữ một trong các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định về người đại diện theo pháp luật là người nào trong những người giữ các chức danh Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề “Thành lập công ty tại quận Kiến An”. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại hải phòng

5/5 - (27 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ