Quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 17/11/2020 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 2 Lượt xem

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay đang rất phổ biến, giữ một tỷ lệ nhất định trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và đang có xu hướng tăng lên, buộc nhà nước phải có những quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài chặt chẽ hơn.

Việc ngày càng có nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện những kết quả ban đầu của các chính sách mới trong thời kỳ hội nhập, mang đến những điều kiện thuận lợi cũng như khó khăn cho doanh nghiệp trong nước cũng như sự quản lý của nhà nước. Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân theo các quy định của Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vậy pháp luật Việt Nam quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Quy định về hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác theo các hình thức:

– Góp vốn bằng cách mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

– Góp vốn trực tiếp vào công ty TNHH và công ty hợp danh;

– Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác không thuộc hai trường hợp trên.

Các hình thức góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác:

– Góp vốn bằng cách mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc từ cổ đông công ty.

– Góp vốn thông qua việc mua phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty.

– Mua phần vốn góp của thành viên công ty hợp danh và trở thành thành viên của công ty hợp danh.

– Mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế khác

Việc thực hiện góp vốn theo những hình thức trên cần phải được đảm bảo các quy định về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Điều 22 Luật Đầu tư:

– Nhà đầu tư được thành lập tổ chức theo quy định và trước khi thành lập phải có dự án đầu tư cũng như thực hiện các thủ tục về xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22; hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư theo các điều kiện khác tuân thủ theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 điều 22 trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, đầu tư theo hợp đồng.

– Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trừ những trường hợp tại Khoản 3 Điều 22.

Quy định về xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Một trong những quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thể thiếu là quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014  phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành

– Giấy tờ chứng minh nhân thân, sự thành lập (chứng minh thư nhân dân, thẻ thẻ căn cước công dân, giấy tờ tương đương) của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư theo các nội dung đã quy định.

– Bản sao báo cáo tài chính/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/ bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất.

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án.

– Hợp đồng BCC

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ không bao gồm tất cả các tài liệu nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư phải chuẩn bị những tài liệu phù hợp để hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được nộp đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết, cơ quan tiếp nhận được xác định theo điều 38 của luật Đầu tư:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Trên đây là một số quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài những quy định nêu trên, để hiểu rõ hơn về công ty có vốn nước ngoài như những thông tin về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện hoạt động đầu tư… Quý khách hàng có thể tham khảo luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp hoặc liên hệ bộ phận Doanh nghiệp của Luật Hoàng Phi để được giải đáp cũng như được hỗ trợ các dịch vụ về doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ