Khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 18/04/2022 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 102 Lượt xem

Quy định về địa điểm đăng ký kinh doanh như thế nào? Ưu điểm của địa điểm kinh doanh so với văn phòng địa diện, chi nhánh là gì? Đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng được không? Chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc của khách hàng trong quá trình tư vấn về địa điểm kinh doanh. Nhằm giúp Quý độc giả có thêm thông tin hữu ích, giải đáp các thắc mắc, chúng tôi thực hiện bài viết Khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?. Mời Quý độc giả tham khảo nội dung bài viết:

Quy định về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh được quy định trong nhiều văn bản như Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp,… Chúng tôi chia sẻ một số nội dung quy định về địa điểm kinh doanh:

Thứ nhất: Về khái niệm

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Do đó, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể ngoài trụ sở, chi nhánh cần thông báo lập địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi Khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?

Thứ hai: Về thời điểm đăng ký địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ ba: Về mã số địa điểm kinh doanh

Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

Thứ tư: Về tên địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại điều 40 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  1. Tên chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
  3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Thứ năm: Về thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của địa điểm kinh doanh so với văn phòng địa diện, chi nhánh

Địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện được phát sinh, thực hiện chức năng kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh lại địa điểm kinh doanh thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở, không phải làm thủ tục chốt thuế, trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nếu địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, ưu việt hơn chi nhánh là có thể phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng toàn bộ hoạt động kinh doanh có thể kê khai chung với công ty mẹ mà không phải kê khai thuế riêng và nộp thuế riêng như hoạt động của chi nhánh.

Nếu như văn phòng đại diện, chi nhánh phải khắc con dấu riêng thì doanh nghiệp không phải khắc con dấu riêng cho địa điểm kinh doanh.

Hướng dẫn đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng

Hiện nay, Quý vị có thể thực hiện đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử. Quy trình thực hiện như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

1/ Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống

2/ Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc Gán Chữ ký số công cộng vào tài khoản

3/ Tài khoản thanh toán điện tử

Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ

1/ Tạo hồ sơ

2/ Kê khai thông tin

3/ Scan và tải tài liệu đính kèm

4/ Chuẩn bị hồ sơ

5/ Ký xác thực hồ sơ

6/ Thanh toán (nếu có)

Giai đoạn 3: Nhận kết quả

1/ Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

2/ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

3/ Nhận kết quả

Trong đó, chúng tôi hướng dẫn việc tạo hồ lập địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử:

Bước 1: Chọn Phương thức nộp hồ sơ

Tùy từng trường hợp cụ thể, người nộp hồ sơ/ người đăng ký chọn một trong các phương thức:

+ Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

+ Sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 2: Chọn loại đăng ký trực tuyến

– Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thành lập doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;

– Nhấn nút Tiếp theo để tiếp tục đăng ký hoặc Trở về để quay lại màn hình trước

Bước 3: Chọn loại hình doanh nghiệp/ đơn vị trực thuộc

– Tìm kiếm doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản

+ Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm doanh nghiệp hoặc chi nhanh chủ quản.

+ Nếu lập địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp thì nhập mã số của doanh nghiệp để tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp chủ quản.

+ Nếu lập địa điểm kih doanh thuộc chi nhánh thì nhập mã số của chi nhánh để tìm kiếm thông tin về chi nhánh chủ quản.

– Kiểm tra thông tin (tên, mã số) của doanh nghiệp/chi nhánh chủ quản mà Hệ thống đã tìm kiếm. Nếu thông tin đã chính xác, click Tiếp theo để tiếp tục làm hồ sơ.

Lưu ý: nếu đơn vị trực thuộc có Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương, cần tích chọn Doanh nghiệp có GPĐT/GCNĐT

Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký

– Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã chọn để tạo hồ sơ.

– Nhấn nút Bắt đầu để tiếp tục đăng ký hoặc Trở về để quay lại màn hình trước => Trạng thái hồ sơ chuyển thành Đã lưu.

Trên đây là thông tin giúp giải đáp thắc mắc Khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?. Ngoài ra, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ nội dung về đăng ký địa điểm kinh doanh nhanh chóng qua số điện thoại 19006557 Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ!

->>> Tham khảo thêm: Thành lập chi nhánh

->>> Tham khảo thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

5/5 - (18 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ