Công ty tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ không?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 07/06/2023 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 209 Lượt xem

Vốn điều lệ là một điều kiện bắt buộc trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, theo đó khi có sự thay đổi về vốn điều lệ một trong những vấn đề được nhiều độc giả quan tâm đó là Công ty tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ không?

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản cam kết của tất cả thành viên công ty về mục đích thành lập, về tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động của công ty được các thành viên công ty thông qua và được cơ quan đăng kí kinh doanh xác nhận.

– Điều lệ công ty quy định những vấn đề cốt lõi, quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức, thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty; nguyên tắc phân chia lợi nhuận; giải quyết tranh chấp nội bộ…

– Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để khi có tranh chấp xảy ra được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty do doanh nghiệp tự lập nên, có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật.

– Nội dung được quy định trong Điều lệ công ty sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý công ty, các thành viên trong công ty phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ công ty, thúc đẩy sự hoạt động ổn định và phát triển cho công ty.

Điều lệ công ty gồm những nội dung gì?

Trước khi tìm hiểu về Công ty tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ không? thì cần nắm được các nội dung trong điều lệ công ty.

 Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

– Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Như vậy khi thành lập công ty thì điều lệ công ty phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định như trên.

Công ty tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ không?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Luật Doanh nghiệp 2020 hiện nay không có quy định về những trường hợp doanh nghiệp phải sửa đổi điều lệ công ty.

Theo đó việc sửa đổi điều lệ công ty sẽ do Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH (công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên), Công ty hợp danh, Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần quyết định.

Thông thường khi có những thay đổi liên quan đến tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ hoặc cơ cấu tổ chức quản lý,…thì doanh nghiệp sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Do đó tuy pháp luật không có quy định cụ thể về các trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty nhưng để đảm bảo các nội dung trong Điều lệ công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như tránh được những mâu thuẫn trong việc áp dụng quy định khi quản trị, điều hành thì doanh nghiệp nên thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty khi có sự thay đổi so với điều lệ ban đầu.

Công ty tăng vốn điều lệ có phải sửa đổi điều lệ không? Hiện nay pháp luật không quy định về các trường hợp phải sửa đổi điều lệ công ty.

Tuy nhiên để đảm bảo các nội dung trong Điều lệ công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như tránh được những mâu thuẫn trong việc áp dụng quy định khi điều hành thì doanh nghiệp nên thực hiện sửa đổi điều lệ công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

Những lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ công ty có phải sửa đổi điều lệ không? đã được giải đáp ở nội dung trên. Để có thể soạn thảo được một bản Điều lệ công ty hoàn chỉnh và phù hợp theo quy định của pháp luật thì cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Điều lệ công ty phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

– Soạn thảo điều lệ phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện của các thành viên công ty, thông qua các cuộc họp và biểu quyết theo quy định và do người có quyền hạn ký xác nhận vào điều lệ;

– Doanh nghiệp được quyền tự quyết trong việc xây dựng điều lệ công ty những phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

->>>> Tham khảo thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty

5/5 - (20 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ