Đăng ký thương hiệu cho socola

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 06/03/2024 |
  • Sở hữu trí tuệ |
  • 27 Lượt xem

Vì sao phải Đăng ký thương hiệu cho socola?

Pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện nay không có quy định về việc bắt buộc phải thực hiện đăng ký độc quyền đối với quyền sở hữu trí tuệ. Song Việc đăng ký bảo hộ Thương hiệu cho socola là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể:

– Xác lập quyền sở hữu “độc quyền” đối với thương hiệu

Khi đăng ký thương hiệu thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ đối với quyền sử dụng thương hiệu đó. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền sử dụng thương hiệu tương tự nhãn hiệu đó.

– Bảo vệ thương hiệu khỏi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác

Việc đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, khi này thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, nếu không có sự cho phép của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu thì các cá nhân, tổ chức khác không được quyền thực hiện các hành vi sau đây:

– Dùng dấu hiệu trùng với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ được đăng ký kèm theo thương hiệu đó.

– Dùng dấu hiệu trùng với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ được đăng ký kèm theo thương hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

– Dùng dấu hiệu tương tự với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ được đăng ký kèm theo thương hiệu đó, nếu sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc.

– Dùng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với thương hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dịch nghĩa, phiên âm từ thuơng hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, nếu sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc ấn tượng sai lệch về quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng.

– Tăng độ nhận diện thương  hiệu với khách hàng

Đăng ký thương hiệu là một phương thức giúp công bố thương hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi thương hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với thương hiệu, nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp với những thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

– Khai thác các lợi ích thương mại từ thương hiệu được bảo hộ

Sau khi đăng ký thương hiệu, doanh nghiệp có thể khai được lợi ích thương mại từ thương hiệu của mình như: Sử dụng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu thương hiệu… Cá nhân, tổ chức khác chỉ được sử dụng thương hiệu đó khi có sự cho phép của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu đó.

Ai có quyền Đăng ký thương hiệu cho socola?

Căn cứ Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ, các cá nhân, tổ chức sau đây sẽ có quyền đăng ký thương hiệu cho socola đó là:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ khi Đăng ký thương hiệu cho socola?

Dựa vào tình hình kinh doanh thực tế của tổ chức, doanh nghiệp, danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sẽ được lựa chọn. Để có phạm vi bảo hộ tối ưu, chủ đơn có thể lựa chọn đồng thời cả nhóm sản phẩm và dịch vụ để đăng ký bảo hộ cho thương hiệu. Chủ đơn cần xem xét đăng ký thương hiệu cho nhóm sản xuất, từ nhóm 1 đến nhóm 34, nếu doanh nghiệp chuyên về sản xuất. Nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tư vấn, xuất nhập khẩu, đại lý kinh doanh,… thì cần xem xét đăng ký thương hiệu cho nhóm dịch vụ nhóm 35 đến nhóm 45 theo bảng phân loại Ni-xơ.

Theo đó, với Trường hợp Đăng ký thương hiệu cho socola chủ đơn có thể xem xét lựa chọn đăng ký theo nhóm số 30, cụ thể:

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; Mật ong, nước mật đường; Men, bột nở; Muối, tương hạt cải; Dấm và nước xốt (gia vị); Gia vị; Kem lạnh.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho socola cần chuẩn bị những gì?

Theo Quyết định 3675/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, để đăng ký thương hiệu cho socola, chủ đơn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

– 02 bản Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định.

– 05 Mẫu thương hiệu kích thước 80 x 80 mm và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ như Luật Hoàng Phi).

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Nơi nộp hồ sơ: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cần nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra, cũng có thể nộp đến Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Thời gian Đăng ký thương hiệu cho socola mất bao lâu?

Việc đăng ký thương hiệu cho socola được thực hiện gồm các bước như thẩm định hình thức, công bố, thẩm định nội dung, cấp văn bằng. Cụ thể:

– Thẩm định hình thức đơn

Đây là bước Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra xem đơn đăng ký thương hiệu đã khai thông tin, phân loại, nộp tiền đầy đủ hay chưa. Trường hợp đáp ứng về mặt hình thức thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ trong vòng 01 tháng kể từ thời điểm nộp đơn. Ngược lại, Cục sẽ ra thông báo thiếu sót để Người nộp đơn đăng ký thương hiệu sửa đổi trong vòng 02 tháng. 

– Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sau khi đơn đăng ký thương hiệu đã được chấp nhận về mặt hình thức, đơn đăng ký thương hiệu sẽ được công bố trên Công báo về sở hữu trí tuệ để bất kỳ ai cũng có thể tiến hành phản đối đơn này nếu thấy cần thiết. 

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký thương hiệu độc quyền

Đơn đăng ký thương hiệu hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá, xác định khả năng được cấp văn bằng bảo hộ cho các đối tượng được nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Đối với đơn đăng ký thương hiệu không thuộc trường hợp bị từ chối theo quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì sau khi thẩm định nội dung đạt yêu cầu và người nộp đơn đã nộp lệ phí, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Mặc dù thời hạn thực hiện thông thường sẽ rơi vào khoảng thời gian này nhưng trên thực tế, nếu thương hiệu phức tạp thì có thể sẽ bị kéo dài thời gian hơn so với các mốc đã nêu ở trên, cụ thể thường kéo dài từ khoảng 18-24 tháng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký thương hiệu cho socola. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

5/5 - (5 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ