Đăng ký Bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 04/08/2020 |
  • Thương Hiệu |
  • 124 Lượt xem

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là việc chủ thương hiệu nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Một nhãn hiệu được đăng ký khi đáp ứng các điều kiện là nhãn hiệu phải nhìn thấy được dưới dạng hĩnh vẽ, dưới dạng chữ cái, hoặc sự kết hợp của tất cả các yếu tố này. Nhãn hiệu đăng ký phải có khả năng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với các hàng hóa, dịch vụ của những chủ thể khác.

Có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, nộp qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ thực hiện.

Hiện nay việc đăng ký thương hiệu là không bắt buộc nhưng được hầu hết các doanh nghiệp thực hiện.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là Registration of trademark protection.

Đăng  ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh được định nghĩa như sau Registration of trademark protection registration means that a trademark owner submits a trademark protection registration application at a competent state agency and will be granted a trademark protection registration certificate when he / she satisfies the prescribed requirements under the law.

A trademark is registered when it meets the conditions that the mark must be visible in the form of drawings, letters, or a combination of all these factors. Registered trademarks must be able to distinguish the owners’ goods and services from those of other entities.

You can apply for registration of trademark protection directly at the National Office of Intellectual Property, submit by post or authorize the company providing intellectual property services to perform.

At present, trademark protection is not compulsory but it is done by most businesses.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu quan trọng như thế nào?

Một số từ liên quan đăng ký bảo hộ tiếng Anh

Trong nội dung trên đã làm rõ vấn đề đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì? Trong nội dung nãy sẽ cung cấp một số từ liên quan đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh:

– Purpose of trademark registration (Mục đích của việc đăng ký bảo hộ thương hiệu);

– How to register for trademark protection  (Làm thế nào để đăng ký bảo hộ thương hiệu);

– trademark registration (đăng ký nhãn hiệu);

– Documents required for trademark protection  (Các tài liệu cần thiết để đăng ký bảo hộ thương hiệu).

Đoạn văn sử dụng đăng ký bảo hộ tiếng Anh là gì?

– A trademark is protected only when the owner submits a trademark registration application and is granted a certificate of protection by the competent authority. (Một thương hiệu chỉ được bảo hộ khi chủ sở hữu nộp hồ sơ  đăng ký bảo hộ thương hiệu và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu.).

A dossier of trademark registration consists of a declaration made according to a set form, a trademark sample, fee payment vouchers, fee payment and other documents as prescribed. (Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gồm tờ khai theo mẫu quy định, mẫu nhãn hiệu, chứng từ nộp lệ phí, nộp phí và các tài liệu khác theo quy định).

Organizations and individuals have the right to register trademark protection for goods they produce or services they provide. (Các tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ thương hiệu cho những hàng hóa do mình sản xuất ra hoặc cho các dịch vụ do mình cung cấp).

Bài viết trên đã cung cấp cho quý khách hàng thông tin cần thiết về đăng ký bảo hộ thương hiệu tiếng Anh là gì và một số đoạn văn sử dụng đăng ký bảo hộ tiếng Anh.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ