Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 28/02/2021 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 2 Lượt xem

Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch trong doanh nghiệp đồng thời đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, có nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án.

Có thể thấy giám đốc có vai trò rất quan trọng đối với công ty, trong trường hợp giám đốc điều hành công ty không hiệu quả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty vậy thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được thực hiện như thế nào, hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung bài viết say đây.

Giám đốc công ty cổ phần là gì?

Giám đốc công ty cổ phần là người trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước hội đồng quản trị của công ty.

Đây là một chức danh có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức quản lý của công ty cổ phần do hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm. Giám đốc của công ty cổ phần có thể là thành viên của hội đồng quản trị hoặc cũng có thể là một người khác do hội đồng quản trị thuê.

Đối với công ty cổ phần hình thức công ty có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Các điều lệ trong công ty cổ phẩn có quy định cụ thể về số lượng, chức danh cùng quyền cũng như nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì giám đốc công ty cổ phần làm việc theo nhiệm kỳ và một nhiệm kỳ không quá 05 năm. Tùy theo quyết định của hội đồng quản trị mà giám đốc công ty cổ phần có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không giới hạn.

Giám đốc của công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ như sau:

– Tổ chức việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty cổ phần;

– Tổ chức việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty cổ phần;

– Kiến nghị về các phương án cơ cấu tổ chức của công ty;

– Trình báo cáo tài chính hằng năm;

– Kiến nghị những phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Thực hiện việc tuyển dụng lao động;

–  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;…

Ngoài ra giám đốc công ty cổ phần còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, theo điều lệ của công ty. Như vậy có thể thấy được rằng nếu như trong trường hợp giám đốc không thực hiện được tốt vai trò của mình thì việc thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần là rất cần thiết đối với sự phát triển của một công ty.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi giám đốc công ty cổ phần?

Khi thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần thì hồ sơ cầm chuẩn bị gồm những gì là nội dung được rất nhiều công ty tìm hiểu hiện nay. Theo đó hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (giám đốc/tổng giám đốc) công ty

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng, hộ chiếu vẫn còn thời hạn hoặc giấy chứng thực thông tin pháp lý của giám đốc mới trong công ty;

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp đại hội đồng Cổ đông công ty về việc thay đổi Giám đốc công ty;

– Thông báo thay đổi thông tin đăng kí thuế;

– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Theo quy định của pháp luật hiện hành giám đốc của công ty cổ phần không bắt buộc phải là thành viên trong công ty. Do đó giám đốc công ty có thể là người được doanh nghiệp thuê về để thực hiện việc quản lý công ty. Vì vậy trong trường hợp này khi chuẩn bị hồ sơ thì cần phải có thêm hợp đồng lao động với giám đốc công ty để đảm bảo tuân theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Công ty cổ phần khi thay đổi giám đốc công ty thì sẽ thực hiện theo thủ tục như sau:

– Trước tiên để thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần thì cần phải lựa chọn được người sẽ là giám đốc mới của công ty. Việc quyết định này sẽ do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm.

– Sau khi lựa chọn được giám đốc mới thì sẽ chuẩn bị hồ sơ để thay đổi giám đốc công ty, cần chuẩn bị hai bộ hồ sơ một bộ nộp cho phòng đăng ký kinh doanh và một bộ còn lại để lưu tại văn phòng của công ty.

– Tiếp đó sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đầu tiên cần nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp sau khi hồ sơ đã được chấp thuận là hợp lệ thì sẽ nộp hồ sơ giấy tại sở kế hoạch đầu tư.

Cần lưu ý hồ sơ này cần phải nộp tại sở kế hoạch đầu tư nơi mà công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

– Sau khi nhận được hồ sơ thì có quan có thẩm quyền tiếp nhận xem xét và giải quyết hồ sơ trong thời gian là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì sẽ trả lại hồ sơ có văn bản nêu rõ lý do.

– Khi thẩm định và xác định hồ sơ thay đổi giám đốc công ty cổ phần là hợp lệ thì cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới của công ty cổ phần trên giấy đăng ký kinh doanh.

Để đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần được thực hiện nhanh chóng thì cần thực hiện đầy đủ theo các bước như đã nêu ở trên.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ