Thủ tục đăng ký chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 17/05/2023 |
  • Nhãn hiệu |
  • 63 Lượt xem

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện khi chủ đơn (chủ thể) đăng ký nhãn hiệu ban đầu không còn nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nữa hoặc vì một lý do nào đó nên thực hiện chuyển nhượng cho bên khác.

Nhãn hiệu là đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và là tài sản do con người tạo ra, có giá trị vì có khả năng sinh ra lợi nhuận. Nhãn hiệu được bảo hộ theo quy định của pháp luật thông qua việc đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ (viết tắt là Cục SHTT).

Trong quá trình chờ đợi kết quả thẩm định cuối cùng từ Cục SHTT, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu vì một lý do nào đó muốn chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu của mình cho một bên khác. Vì vậy, bên nhận chuyển nhượng cần hiểu rõ quy định cũng như thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu để thực hiện cho đúng.

Vậy thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu ra sao, phần tiếp theo của bài viết dưới đây sẽ giải đáp vấn đề này.

>>>> Tham khảo: Đăng ký bản quyền thương hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu: là thủ tục khi chủ đơn ban đầu của nhãn hiệu thực hiện chuyển nhượng lại cho một bên khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng.Gọi là “chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu” vì nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký bảo hộ vẫn đang trong giai đoạn thẩm định chờ kết quả, chưa có quyết định chính thức từ Cục SHTT rằng nhãn hiệu được bảo hộ hay bị từ chối bảo hộ.

Điều kiện chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại Cục SHTT chưa có hoặc chưa có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hình thức, chưa có Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Đối với hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng:

– Bên chuyển nhượng (chủ đơn) đăng ký nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu và quyền liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu trong phạm vi đơn đăng ký đã nộp tại Cục SHTT.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc, tên thương mại hoặc các nhãn hiệu liên kết của Công ty đối với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Ngoài ra, hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Có thể hiểu hợp đồng chuyển nhượng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chuyển nhượng một hay nhiều đối tượng nào đó cho một hoặc nhiều bên khác. Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là sự thỏa thuận giữa các bên mà trong đó bên chuyển nhượng (chủ đơn ban đầu) của nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu đó cho bên nhận chuyển nhượng.

Một Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ gồm các nội dung như sau:

– Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (Họ tên và địa chỉ đối với cá nhân; thông tin doanh nghiệp đối với công ty)

– Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển nhượng (mẫu nhãn hiệu; số đơn; nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ)

– Căn cứ chuyển nhượng

– Giá chuyển nhượng

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

– Nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận, với điều kiện không trái với quy định của pháp luật.

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì “Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.”

Theo đó, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ qua nhà nước có thẩm quyền thông qua việc nộp đơn đăng ký theo quy định pháp luật tại cơ quan đó. Vì vậy hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực khi được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Để thực hiện, bên chuyển nhượng cần chuẩn bị các hồ sơ sau, gồm:

– Tờ khai đăng ký chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

– Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (nếu có)

– Lệ phí nộp thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn.

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu thế nào?

Thực hiện chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua các bước sau:

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận các điều khoản và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Cục SHTT

Bên nhận chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ như đã liệt kê ở trên tại Cục SHTT, có thể nộp đơn trực tiếp tại địa chỉ văn phòng của Cục SHTT hoặc nộp đơn gửi qua đường bưu điện đến Cục SHTT,  hoặc nộp đơn trực tuyến (online).

Thời gian thực hiện thủ tục trên theo quy định của pháp luật là 02 tháng. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thức tế giải quyết hồ sơ tại Cục SHTT thì thời gian kéo dài hơn, từ 04-05 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ tại Cục SHTT

– Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Cục SHTT sẽ: Ra Thông báo ghi nhận chủ đơn mới của đơn đăng ký nhãn hiệu

– Trường hợp hồ sơ đăng ký còn thiếu sót Cục SHTT sẽ: ra Thông báo dự định từ chối yêu cầu thay đổi chủ đơn, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối.

Chi phí, lệ phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu:

– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 160.000VNĐ/01 đơn đăng ký;

– Phí công bố: 120.000VNĐ/01 đơn đăng ký.

Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn (550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ) và phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu chuyển nhượng).

Lưu ý: Chi phí nêu trên là lệ phí nộp cho cơ quan đăng ký là Cục SHTT. Chi phí này KHÔNG bao gồm phí dịch vụ (trường hợp sử dụng dịch vụ) của công ty tư vấn.

Dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu của Hoàng Phi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn điều kiện chuyển nhượng cho khách hàng tham khảo;

– Tư vấn nội dung hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu và xây dựng hợp đồng khung cho khách hàng;

– Soạn thảo hồ sơ và gửi đến khách hàng ký;

– Nộp hồ sơ tại Cục SHTT và theo dõi hồ sơ cho đến khi ra kết quả cuối cùng;

– Nhận thông báo ghi nhận thay đổi chủ đơn và chuyển trả lại cho khách hàng.

Khi có nhu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

– Điện thoại: 024.62852839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Hotline: 0961.589.6880981.378.999

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

5/5 - (10 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ