Các Bước Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Như Thế Nào?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 23/05/2020 |
  • Thương Hiệu |
  • 6171 Lượt xem

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là gì?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là việc cần thiết và quan trọng để chủ sở hữu thương hiệu có thể chứng minh quyền sở hữu của mình với bên thứ 3, qua đó giúp chủ sở hữu được toàn quyền sử dụng thương hiệu đã đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Việc đăng ký thương hiệu là một yêu cầu rất cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của thương hiệu.

Bảo hộ thương hiệu là việc chủ thương hiệu nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, chủ sở hữu thương hiệu sẽ được toàn quyền sử dụng thương hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ mình đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mọi hành vi sử dụng thương hiệu hiệu khi chưa được phép của chủ sở hữu đều được coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chủ sở hữu có quyền đề nghị cơ quan chức năng tiến hành biện pháp pháp lý cần thiết để yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm thương hiệu đã đăng ký, đồng thời bên vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị trách nhiệm hình sự với hành vi xâm phạm.

Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu như thế nào?

Các bước đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ được Luật Hoàng Phi hướng dẫn chi tiết để khách hàng tham khảo. Về cơ bản, sau khi đơn đăng ký đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sẽ trải qua các bước như sau:

Bước 1: Thiết kế và lựa chọn mẫu sẽ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Khách hàng sẽ trình bày ý tưởng thương hiệu muốn thiết kế, căn cứ vào ý tưởng của khách hàng, bộ phận thiết kế sẽ thiết kế mẫu thương hiệu để khách hàng tham khảo và lựa chọn.

Bước 2: Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ thương hiệu

Chủ sở hữu sẽ tiến hành tra cứu thương hiệu trước khi nộp đơn đăng ký để xem thương hiệu có trùng hoặc tương tự với bên khác đã đăng ký trước đó hay chưa?

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi kết quả tra cứu cho thấy thương hiệu có khả năng đăng ký, chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thương hiệu để nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký

Bước 4: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Sau khi kết quả tra cứu nhãn hiệu cho thấy có khả năng đăng ký, chủ sở hữu sẽ tiến hành nộp đơn đăng ký. Đơn đăng ký sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

+ Thẩm định hình thức đơn:

Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn,  Cục SHTT sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Sau khi thẩm định hình thức đơn đăng ký, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận/ từ chối chấp nhận đơn:

–  Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

–  Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn và yêu cầu chủ sở hữu phải sửa đổi/bổ sung thông tin đơn đăng ký

+ Công bố đơn đăng ký trên công báo số ra hàng tháng

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Khách hàng có thể trực tiếp vào website của Cục SHTT là NOIP.GOV.VN để tham khảo việc công bố đơn đã đăng ký.

+ Thẩm định nội dung đơn:

Trong vòng từ 9 đến 12 tháng kể từ ngày đơn đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được công bố. Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Sau khi hoàn thành việc thẩm định nội dung đơn đăng ký, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

–  Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

–  Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Nộp phí cấp văn bằng bảo hộ đăng ký thương hiệu

Sau khi nhận được thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, chủ sở hữu cần nộp phí cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu để được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Điều kiện để được đăng ký bảo hộ thương hiệu

Chủ sở hữu cần lưu ý khi điều kiện để thương hiệu được đăng ký là không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được đăng ký trước đó cho cùng sản phẩm, dịch vụ tại Cục sở hữu trí tuệ, thương hiệu không được hình thành từ những chứ cái, cụm từ đơn giản, không là dấu hiệu chỉ thời gian hoặc mô tả trực tiếp cho sản phẩm/dịch vụ mình cung cấp…vv.

Ví dụ: Cụm từ “hotel” không thể được đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ khách sạn do từ hotel được dịch sang tiếng việt là khách sạn (mô tả trực tiếp cho dịch vụ mình cung cấp)

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) có quy định rất rõ các trường hợp thương hiệu sẽ không được bảo hộ, quý khách hàng có thể tham khảo quy định này trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu là quyền của tổ chức/cá nhân/công ty và không phải là quy định bắt buộc đối với chủ sở hữu. Vậy, tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu khi đây đúng là quy định không bắt buộc.

Như chúng ta đã biết, việc phát triển 1 thương hiệu để nó được sử dụng rộng rãi và nhiều người biết đến đòi hỏi chủ sở hữu phải bỏ ra 1 số tiền lớn để quảng bá thương hiệu, nhất là thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Ví dụ: Vinamilk hàng năm chi phí đến vài ngàn tỷ động cho việc quảng cáo sản phẩm mang thương hiệu Vinamilk.

Việc bỏ ra 1 số tiền lớn như thế để phát triển thương hiệu nhưng nếu chúng ta không tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu, thương hiệu của chúng ta rất dễ bị làm nhái hoặc thậm trí làm giả nhưng chúng ta không thể tiến hành xử lý hành vi xâm phạm quyền khi không chứng minh được ai là chủ sở hữu. Đặc biệt hơn, thương hiệu của chúng ta có thể bị bên thứ 3 đăng ký mất và yêu cầu chúng ta 1 khoản tiền lớn đến mua lại. Bài học này ở Việt Nam đã gặp rất nhiều khi không đăng ký sẽ có thể bị mất bất kỳ lúc nào.

Đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu được độc quyền sử dụng, quá đó tránh được mọi rủi ro và bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình, tạo tiền đề cho việ phát triển lâu dài sản phẩm/dịch vụ mang thương hiệu.

Đăng ký bảo hộ thương hiệu ở đâu?

Đăng ký thương hiệu được tiến hành tại cơ quan quản lý thương hiệu, đối với cá nhân/tổ chức/công ty có quốc tịch Việt Nam có thể nộp trực tiếp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Đối với các tổ chức/cá nhân/công ty nước ngoài khi nộp đơn đăng ký bắt buộc phải ủy quyền cho công ty đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký (Luật Hoàng Phi là Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ). Mục đích của quy định là vì các công ty/cá nhân/tổ chức nước ngoài không có kiến thức chuyên sâu về pháp luật  hoặc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Do đó, việc sử dụng tổ chức đại diện là cần thiết và là quy định bắt buộc khi các thành phần này không hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Thương hiệu sẽ phát sinh quyền từ thời điểm chủ sở hữu nôp đơn đăng ký và theo quy định của Việt Nam, ai nộp đơn trước sẽ được quyền ưu tiên trước. Do đó, ngay sau khi hoàn thành thương hiệu và trước khi đưa thương hiệu sản phẩm ra thị trường, khách hàng nên tiến hành đăng ký càng sớm càng tối để có ngày ưu tiên sớm nhất.

Sau khi đơn đăng ký được nộp, khách hàng sẽ có thể sử dụng tạm thời thương hiệu cho sản phẩm của mình, chủ sở hữu sẽ có toàn bộ quyền đối với thương hiệu sau khi được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Luật Hoàng Phi Hướng dẫn Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu (Logo – Thương hiệu) tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền bao gồm những tài liệu sau:

– Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của chủ sở hữu (để lấy thông tin và áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân);

– Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để lấy thông tin trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là công ty)

– Mẫu thương hiệu cần đăng ký (file mềm là tốt nhất)

– Danh mục sản phẩm, dịch vụ để đăng ký cho thương hiệu (danh mục sản phẩm dịch vụ chính là đối tượng mà thương hiệu sẽ gắn lên hoặc sử dụng)

Ví dụ: Thương hiệu TOYOTA được gắn lên sản phẩm xe tô tô ( xe ô tô chính là nằm trong danh mục sản phẩm) hoặc chữ VINMART được đăng ký cho siêu thị (siệu thị chính là dịch vụ mua bán hàng hóa nằm trong danh mục dịch vụ)

– Giấy uỷ quyền cho Tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký (Áp dụng trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho Tổ chức Đại diện nộp đơn đăng ký).

Hồ sơ đăng ký còn có thể những tài liệu khác phụ thuộc vào từng đơn đăng ký cụ thể và sẽ được Luật sư của Luật Hoàng Phi tư vấn cho từng trường hợp khác nhau.

Thời gian bảo hộ thương hiệu bao lâu?

Thời gian để bảo hộ thương hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, khách hàng có thể gia hạn nhiều lần thương hiệu sau khi hết hạn 10 năm bảo hộ.

Việc gia hạn bảo hộ thương hiệu sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi thương hiệu hết hạn hoặc sau 6 tháng tính từ thời điểm hết hạn (trường hợp này khách hàng sẽ phải chi trả thêm 1 khoản phí cho việc gia hạn muộn). Do đó, để tránh những rủi ro như quên không gia hạn sau sáu tháng dẫn đến việc thương hiệu hết hiệu lực hoặc phải nộp phí gia hạn muộn khách hàng nên chú ý đến khoảng thời gian gia hạn nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu cung cấp bởi Luật Hoàng Phi

Với lợi thế là Tổ chức đại diện SHTT được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp lý, năng lực kinh nghiệm để tư vấn và đại diện khách hàng trong thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu cho khách hàng trong và ngoài nước.

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau:

Được Luật sư uy tín của chúng tôi tư vấn về toàn bộ quy trình đăng ký logo, thương hiệu, nhãn hiệu;

– Được hỗ trợ trong việc thiết kế thương hiệu, đánh giá khả năng đăng ký của thương hiệu trước khi nộp đơn đăng ký;

– Tư vấn và phân nhóm danh mục sản phẩm/dịch vụ sao cho tiết kiệm và tối đa quyền cho doanh nghiệp;

– Tra cứu, soạn tờ khai, nộp đơn đăng ký trên cơ sở Giấy ủy quyền, khách hàng không cần ký bất kỳ giấy tờ nào nêu trên

– Theo dõi đơn đăng ký, thông báo qua email và gửi trực tiếp các quyết định, thông báo của cục SHTT tới khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận Đăng ký và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ;

– Tư vấn, hỗ trợ miễn phí các vấn đề khác sau khi kết thúc công việc

Khi muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu, Quý khách hàng chỉ cần gọi điện cho chúng tôi hoặc gửi email, dichvuthuonghieu.vn sẽ ngay lập tức gọi điện lại chăm sóc cũng như gửi thư tư vấn cho Quý khách hàng tham khảo. Khi khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ nhanh chóng ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý và bắt tay ngay vào quá trình nộp hồ sơ để Quý khách hàng có vị trí ưu tiên sớm nhất.

Moi thông tin yêu cầu tư vấn hoặc thắc mắc liên quan  vui lòng liên hệ

Văn phòng HN: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội – Tel: 024.62852839   

Văn phòng HCM: Phòng A-C2 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh – Tel: 028.73090.686

Email: lienhe@luathoangphi.vn

HOTLINE: 096.1980.886 – 0981.378.999

Liên hệ ngoài giờ Hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999      Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tham khảo thêm : đăng ký logo công ty


Khách hàng có thể THAM KHẢO thêm mục HỎI – ĐÁP Đăng ký bảo hộ thương hiệu sau đây:

Câu hỏi 1: Đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ phải làm sao?

Chào Luật sư, tháng 1.2019 tôi có nộp đơn đăng ký thương hiệu tại Cục SHTT, sau đó khoảng hơn 1 tháng tôi có nhận được thông báo dự định từ chối đơn đăng ký với lý do là mẫu nhãn hiệu chúng tôi nộp có 1 số phần chữ bị mờ. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp này tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:

Chào Anh, về thắc mắc của Anh liên quan đến việc đơn đăng ký bị từ chối chấp nhận hợp lệ chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định, quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ bao gồm 04 giai đoạn chính

(i) Chấp nhận đơn về mặt hình thức

(ii) Đăng công báo đơn đăng ký ký

(iii) Thông báo thẩm định nội dung đơn

(iv) Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc ra quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận

Sau khi đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được nộp, cục SHTT sẽ thẩm định đơn về mặt hình thức bao gồm các nội dung cơ bản như: Thông tin ghi trên tờ khai đã đúng và đủ chưa? Mẫu nhãn hiệu đã nộp đủ? Chi phí đã nộp?…vv. Trường hợp cụ thể của Anh, do mẫu nhãn hiệu Anh nộp kèm có dấu hiệu mờ và không nhìn rõ nên cục SHTT sẽ ra thông báo dự định từ chối đơn đăng ký.

Để được chấp nhận đơn hợp lệ, Anh cần chỉnh sửa lại mẫu nhãn hiệu cho rõ nét và nộp kèm theo công văn trả lời Cục SHTT cùng 05 mẫu mới sau khi đã chỉnh rõ nét. Sau khoảng 1 tháng tình từ ngày Anh nộp công văn bổ sung, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ cho Anh.

Câu hỏi 2: Đăng ký bảo hộ thương hiệu cá nhân hay công ty?

Chào Quý Công ty, tôi đang kinh doanh dưới hình thức cá nhân và muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cửa hàng kinh doanh của chúng tôi, trong 1 lần nói chuyện với bạn tôi, Anh ấy có nói là nếu muốn đăng ký thương hiệu thì tôi phải thành lập công ty để đăng ký. Quả thật, tôi chỉ là 1 người làm ăn qui mô nhỏ và không muốn thành lập công ty vì khi đó việc thành lập công ty dẫn đến việc vấn đề cần quan tâm hơn, Luật sư cho tôi hỏi cá nhân có được đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không?

Trả lời:

Với câu hỏi của Anh, chúng tôi trả lời như sau:

Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm/dịch vụ kinh doanh là hoàn toàn tự nguyện trên cơ sở ý thực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu kinh doanh, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của Anh trong việc chủ động đăng ký để bảo vệ thương hiệu.

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không có quy định nào bắt buộc thương hiệu chỉ được đăng ký với chủ sở hữu là pháp nhân. Do đó, để đăng ký bảo hộ thương hiệu Anh có thể lựa chọn việc đăng ký thương hiệu với chủ sỡ hữu là ca nhân hoặc công ty đều được chấp thuận.

Trường hợp sau này do mở rộng quy mô kinh doanh và muốn thành lập công ty để kinh doanh, Anh có thể tiến hành chuyển nhượng thương hiệu đã đăng ký từ cá nhân sang công ty 1 cách dễ dàng.

Tham khảo thêm một số dịch vụ liên quan:

Công bố mỹ phẩm

Đăng ký mã vạch

Giấy phép mạng xã hội

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ