Giấy ủy quyền Đăng ký sáng chế

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 21/08/2021 |
  • Sáng chế |
  • 2090 Lượt xem

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, chủ sở hữu sáng chế có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động tiến hành thủ tục Đăng ký sáng chế cho chủ sở hữu, để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ tư vấn nội dung giấy ủy quyền Đăng ký sáng chế

Lưu ý: Đối với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài (không có công ty con hoặc văn phòng đại diện) tại Việt Nam, khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Năm bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thay mặt nộp đơn đăng ký sáng chế (trường hợp này không áp dụng khi khách hàng nộp đơn đăng ký theo hình thức đăng ký sáng chế quốc tế theo PCT)

Quy định chung về nội dung Giấy ủy quyền Đăng ký sáng chế

– Việc Ủy quyền và thực hiện ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết để Đăng ký sáng chế phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng dân sự.

– Mọi sự ủy quyền tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế phải được thể hiện bằng văn bản (Giấy ủy quyền)

Nội dung Giấy ủy quyền tiến hành thủ tục Đăng ký sáng chế

Giấy ủy quyền đăng ký sáng chế được coi là hợp pháp khi có các nội dung sau:

– Tên (họ tên) đầy đủ của Bên ủy quyền

– Tên (họ tên) địa chỉ đầy đủ của bên được ủy quyền

– Phạm vi ủy quyền bao gồm những công việc mà bên được ủy quyền thực hiện nhân dang bên ủy quyền)

– Ngày lập giấy ủy quyền

– Chữ ký, con dấu của bên ủy quyền

– Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền không có thời hạn ủy quyền được coi là có hiệu lực vô hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên Ủy quyền tuyên bố chấm dứt hoặc trường hợp tự chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Bên được ủy quyền phải là cá nhân hoặc pháp nhân được phép thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế quy định trong Luật sở hữu trí tuệ hay còn thường được gọi là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ

Khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế theo ủy quyền, bên được ủy quyền phải nộp bản gốc giấy ủy quyền, mọi sự thay đổi về phạm vi ủy quyền và chấm dứt ủy quyền trước thời hạn đều phải được thông báo cho Cục sở hữu trí tuệ và các cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản và chỉ có hiệu lực tại thời điểm các cơ quan đó nhận được thông báo.

Trong trường hợp giấy ủy quyền có phạm vi ủy quyền gồm nhiều công việc liên quan đến thủ tục độc lập với nhau và bản gốc giấy ủy quyền đã nộp cho Cục sở hữu trí tuệ thì khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, bên được ủy quyền phải nêu chính xác số và ngày nộp hồ sơ có bản gốc giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền được lập bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh khi nộp cho Cục sở hữu trí tuệ

Mẫu Giấy ủy quyền cá nhân đăng ký sáng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

Ngày …… tháng…….. năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi,……………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Bằng văn bản này ủy quyền cho: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI địa chỉ tại Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (4.4)39954438, Fax: (84.4)62851287

Được thay mặt tôi trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế và các công việc khác có liên quan đến các việc đăng ký nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI được phép thay mặt tôi lập các giấy tờ, ký tên vào các tài liệu, xác nhận vào các bản dịch, nộp hay thu lại các giấy tờ, tài liệu, nộp các khoản lệ phí…. nói chung, làm tất cả những việc cần thiết cho việc đăng ký nói trên.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày lập giấy ủy quyền cho đến khi có kết quả cuối cùng của việc đăng ký sáng chế

Tôi xin cam đoan mọi tài liệu cũng như những thông tin mà tôi cung cấp cho CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu và các thông tin đó.

 

 

 

Người Ủy quyền

(ký & ghi rõ họ tên)

 

……………………………….

Mẫu giấy ủy quyền công ty đăng ký sáng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

Ngày …… tháng…….. năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi,……………………….

Chức vụ:…………………

Đại diện cho Công ty……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Bằng văn bản này ủy quyền cho: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI địa chỉ tại Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (4.4)39954438, Fax: (84.4)62851287

Được thay mặt chúng tôi trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế và các công việc khác có liên quan đến các việc đăng ký nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI được phép thay mặt tôi lập các giấy tờ, ký tên vào các tài liệu, xác nhận vào các bản dịch, nộp hay thu lại các giấy tờ, tài liệu, nộp các khoản lệ phí…. nói chung, làm tất cả những việc cần thiết cho việc đăng ký nói trên.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày lập giấy ủy quyền cho đến khi có kết quả cuối cùng của việc đăng ký sáng chế

Tôi xin cam đoan mọi tài liệu cũng như những thông tin mà tôi cung cấp cho CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu và các thông tin đó.

 

 

Người Ủy quyền

CÔNG TY………………………..

(ký & ghi rõ họ tên)

 

……………………………….

Tham khảo thêm : đăng ký thương hiệu độc quyền

Tham khảo thêm : đăng ký bản quyền thương hiệu

Tham khảo thêm : tra cứu nhãn hiệu

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ