Thủ tục Đăng Ký Sáng Chế Quốc Tế Như Thế Nào?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 12/11/2022 |
  • Sáng chế |
  • 3562 Lượt xem

Có những hình thức đăng ký sáng chế quốc tế nào?

Có 02 hình thức đăng ký sáng chế quốc tế: Đăng ký sáng chế theo đơn quốc gia hoặc Nộp đơn theo Hiệp ước PTC có nguồn gốc Việt Nam.

– Đăng ký sáng chế theo đơn quốc gia là việc Quý Công ty trực tiếp nộp đơn tại từng quốc gia dự định đăng ký cho sáng chế và đơn sẽ được xử lý theo quy định của từng quốc gia.

– Nộp đơn theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam bao gồm các  quy trình: Nộp đơn quốc tế, Tra cứu quốc tế; Công bố đơn; Thẩm định sơ bộ quốc tế; Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia.

Nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến ePCT

Ngày 01/12/2019, để đảm bảo thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế được thuận lợi và nhanh chóng, Cục Sở hữu trí tuệ đã áp dụng hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến cho các đơn đăng sáng chế của Việt Nam theo hiệp ước PCT.

Việc áp dụng hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế trực tuyến sẽ giup Cục SHTT và người nợp đơn rút bớt được thủ tục hành chính như trước đây, sau khi đơn đăng ký được nộp, Cục SHTT sẽ chuyển toàn bộ file đã nộp cho văn phòng sáng chế quốc tế, việc này sẽ thay thế cho việc nộp hồ sơ giấy như trước kia.

Lợi ích khi nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến như sau:

– Tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký do thay vì chuyển hồ sơ giấy qua bưu điện (phát sinh phí chuyển phát quốc tế), người nộp đơn có thể nộp hồ sơ trực tuyến

– Việc trao đổi thông tin trong quá trình đăng ký giữa người nộp đơn, cơ quan đăng ký Cục SHTT và văn phòng đăng ký quốc tế được thuận lợi, nhanh chóng qua hệ thông trực tuyến

– Trong quá trình nộp đơn đăng ký, người nộp đơn có thể dễ dàng thực hiện việc tải hoặc up tài liệu, bổ sung hồ sơ, rút đơn đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sáng chế

Hình ảnh một số đơn đăng ký sáng chế được nộp bởi Luật Hoàng Phi

Việt Nam đã tham gia vào Hiệp ước bằng sáng chế (gọi tắt là PCT) từ ngày 10/3/1993 nên các trình tự thủ tục để xin cấp bằng sáng chế “quốc tế” được tuân thủ theo những quy định của Hiệp ước này. Trước tiên là vấn đề về quyền ưu tiên. Điều 8 Hiệp ước PCT dẫn chiếu tới Công ước Paris về điều kiện và hiệu lực của quyền ưu tiên.

Theo đó, Điều 4 Công ước Paris quy định trên cơ sở một đơn hợp lệ đầu tiên đã được nộp tại một trong số các nước thành viên, trong thời hạn 12 tháng người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ tại bất cứ nước thành viên nào khác và các đơn nộp sau sẽ được coi như đã nộp vào cùng ngày với đơn nộp đầu tiên. Nói cách khác, những đơn sau đó sẽ có quyền ưu tiên đối với những đơn có thể đã được những người khác nộp trong khoảng thời gian ưu tiên nói trên cho cùng một sáng chế đó.

Một trong những lợi ích thiết thực của quy định này là khi người nộp đơn muốn đạt được sự bảo hộ ở một số nước, họ không, buộc phải nộp đồng thời tất cả các đơn tại nước xuất xứ và các nước khác mà có đến 12 tháng để quyết định xem nên nộp đơn yêu cầu bảo hộ ở những nước nào và tiến hành nộp đơn tại các nước đã được lựa chọn.

dang-ky-sang-che-quoc-te

Để đạt được việc cấp bằng sáng chế “quốc tế” theo Hiệp ước PCT thì bất kì người cư trú hay công dân nào của một nước thành viên Hiệp ước PCT; người cư trú hoặc công dân của bất kì nước thành viên nào của Công ước Paris, theo quyết định của Đại hội đồng đều có thể nộp đơn quốc tế cho cơ quan nhận đơn được ấn định. Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra và xử lí đơn theo quy định của Hiệp ước PCT.

Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế là ngày cơ quan nhận đơn nhận được đơn hợp lệ hoặc là ngày nhận được các sửa đổi nếu đơn có yêu cầu phải sửa đổi hoặc là ngày cơ quan này nhận được đơn hợp lệ và bản vẽ nếu trong đơn có các chỉ dẫn về bản vẽ nhưng thực tế chúng không có trong đơn. Trong số các nước thành viên của PCT, người nộp đơn phải chỉ rõ những nước nào họ muốn đơn xin quốc tế có hiệu lực. Ngày nộp đơn quốc tế được coi là ngày nộp đơn thực tế ở từng nước được chỉ định.

Mỗi đơn đăng ký sáng chế quốc tế đều được tiến hành tra cứu quốc tế nhằm tìm ra tình trạng kĩ thuật liên quan đã biết để đưa ra kết luận sơ bộ và không mang tính bắt buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ có tính mới, tính sáng tạo và tính hữu ích không. Do đó, nước thành viên được chỉ định yêu cầu bảo hộ sáng chế có quyền áp dụng các tiêu chuẩn của một sáng chế theo luật quốc gia của mình có liên quan đến tình trạng kĩ thuật đã biết và các điều kiện khác về khả năng cấp bằng sáng chế để quyết định có chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của đơn hay không.

Cơ quan nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế tại Việt Nam?

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trong quá trình tiếp nhận thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế, Cục SHTT sẽ có trách nhiệm sau:

– Tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc từ Việt Nam;

– Tiến hành thu phí nộp đơn đăng ký sáng chế theo quy định Hiệp ước hợp tác về sáng chế và chuyển phí nộp đơn cho văn phòng đăng ký sáng chế quốc tế;

– Có trách nhiệm trọng việc kiểm tra các khoản nộp phí đăng ký của chủ đơn có đúng, đủ và đúng thời hạn nộp hay không;

– Thẩm định yêu cầu bảo hộ đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Trong trường hợp yêu cầu bảo hộ thuộc bí mật quốc gia thì từ chối tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế quốc tế của chủ đơn và hoàn trả lại cho chủ đơn phí đăng ký sáng chế  sau khi trừ đi các chi phí bắt buộc.

– Tiến hành thủ tục gửi hồ sơ đăng ký sáng chế cho văn phòng quốc tế và 1 bản tra cứu cho cơ quan tra cứu quốc tế;

– Nhận và gửi thư hoặc ngược lại từ người nộp đơn đăng ký và cơ quan đăng ký;

Ngôn ngữ sử dụng trong đơn đăng ký sáng chế quốc tế?

Đối với đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam sẽ bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ bằng Tiếng Anh và không được sử dụng ngôn ngữ khác. Do đó, khách hàng đặc biệt phải lưu ý về nội dung đơn đăng ký.

Hồ sơ Đăng ký sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế sẽ bao gồm các đầu mục sau:

– 03 bản Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng Tiếng Anh

– 03 bản mô tả sáng chế bao gồm cả hình vẽ (nếu có)

– 03 bản yêu cầu bảo hộ sáng chế

– Tài liệu khác liên quan (nếu có)

Lưu ý: Số lượng hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước PCT bắt buộc phải được lập thành 03 bộ, trong trường hợp hồ sơ đăng ký không đủ 03 bộ, Cục SHTT sẽ sao lưu cho đủ 03 bộ và người nộp đơn sẽ phải thanh toán phí sao lưu hồ sơ đăng ký.

dang-ky-sang-che-theo-hiep-uoc-pct

Trình tự thực hiện Đăng ký sáng chế quốc tế

– Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam, trong đó yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (gọi tắt là Văn phòng quốc tế).

– Tra cứu quốc tế: Được tiến hành tại các cơ quan tra cứu có thẩm quyền (cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực đáp ứng các yêu cầu do PCT đặt ra và được chỉ định bởi Đại hội đồng PCT). Cơ quan tra cứu đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia, Áo, Liên bang Nga, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế Châu Âu.

– Công bố đơn: Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công báo của PCT (PCT Gazette).

-Thẩm định sơ bộ quốc tế: Được tiến hành tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo PCT. Mục đích là đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ hay không. Cơ quan thẩm định lập báo cáo thẩm định sơ bộ và gửi cho Văn phòng quốc tế.

– Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

Xử lý Đơn đăng ký sáng chế quốc tế có chỉ định Việt Nam

Trường hợp đơn đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam được thực hiện như sau:

– Cơ quan tiếp nhận chỉ định: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

– Điều kiện tiếp nhận đơn chỉ định: Để đơn đăng ký sáng chế được vào Việt Nam, trong thời hạn 31 tháng tính từ ngày được hưởng quyền ưu tiên, chủ đơn đăng ký phải nộp cho cục SHTT những tài liệu sau:

+ Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế quốc tế

+ Bản sao đơn sáng chế quốc tế

+ Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 của Hiệp ước); 

+ Lệ phí nhà nước để chỉ định tại Việt Nam

Xử lý đơn đăng ký sáng chế quốc tế chọn Việt Nam như thế nào?

Trường hợp, đơn đăng ký chọn Việt Nam sẽ được xử lý như sau:

– Cơ quan được chọn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

– Điều kiện tiếp nhận đơn chọn Việt Nam: Để đơn đăng ký sáng chế chọn vào Việt Nam, trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, để được vào giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế quốc tế chọn Việt Nam

+ Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34(2)(b) của Hiệp ước PCT);

+ Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn);

Công ty Luật Hoàng Phi là với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký sáng chế cùng đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý hùng hậu tự tin sẽ mang lại cho khách hàng dịch vụ đăng ký sáng chế quốc tế tốt nhất với phí dịch vụ hợp lý nhất.

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến đăng ký sáng chế, khách hàng vui lòng liên hệ.

Địa chỉ Email: lienhe@luathoangphi.vn

Gặp chuyên viên yêu cầu dịch vụ: 024.62852839 – 028.73090.686 (HCM)

Hotline hỗ trợ dịch vụ: 096.1980.886 (Ms Hà) – 0981.378.999 (Mr Nam)

5/5 - (1 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ