Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 02/02/2024 |
  • Sở hữu trí tuệ |
  • 35 Lượt xem

Vì sao cần Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị?

Việc đăng ký bảo hộ Thương hiệu là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp. Viêc Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị có ý nghĩa to lớn như sau:

– Xác lập quyền sở hữu đối với thương hiệu

Khi đăng ký thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ đối với quyền sử dụng thương hiệu đó. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền sử dụng thương hiệu tương tự thương hiệu đó.

– Bảo vệ thương hiệu khỏi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác

Việc đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác.

– Tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng

Đăng ký thương hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi thương hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với thương hiệu. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được thương hiệu của doanh nghiệp với những thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

– Khai thác các lợi ích thương mại từ thương hiệu được bảo hộ

Sau khi đăng ký thương hiệu, doanh nghiệp có thể khai được lợi ích thương mại từ thương hiệu của mình như: Sử dụng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu thương hiệu… Cá nhân, tổ chức khác chỉ được sử dụng thương hiệu đó khi có sự cho phép của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu đó.

Ai có quyền thực hiện thủ tục Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị?

Theo Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ (điều này được sửa đổi bổ sung năm 2009) có quy định về quyền được thực hiện thủ tục Đăng ký thương hiệu cho đô gia vị như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng thương hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký thương hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng thương hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng thương hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với thương hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu thương hiệu đăng ký thương hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký thương hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ khi Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị?

Khách hàng khi thực hiện thủ tục Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị có thể đăng ký theo nhóm số 30, cụ thể:

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mì; bánh ngọt; bột nhão; bánh kẹo; gạo; chế phẩm ngũ cốc; các sản phẩm bánh nướng và bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc đã chế biến; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; đá lạnh có thể ăn được; mì sợi; mì ống; cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; đường; đồ gia vị; bột cà-ri [gia vị]; nước sốt [gia vị] cho thực phẩm; gia vị; giấm; xốt [gia vị]; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; các sản phẩm thực phẩm làm từ hỗn hợp bánh mì, hạt (ngũ cốc), mì ống, gạo, mì, bột mì, hoặc ngũ cốc; món ăn đông lạnh làm từ hỗn hợp bánh mì, hạt (ngũ cốc), mì ống, gạo, mì, bột mì hoặc ngũ cốc; món ăn nấu sẵn hoặc ăn liền làm từ hỗn hợp bánh mì, hạt (ngũ cốc), mì ống, gạo, mì, bột mì, hoặc ngũ cốc; thực phẩm ăn nhẹ làm từ hỗn hợp bánh mì, ngũ cốc, mì ống, gạo, mì, bột mì, hoặc ngũ cốc.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị cần những gì?

Khách hàng khi Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị cần đảm bảo những giấy tờ tài liệu như sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu (trong đó phải có Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH (02 bản);

Lưu ý:

+ Mỗi tờ khai đăng ký thương hiệu chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;

+ Mọi tài liệu của tờ khai đăng ký thương hiệu đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác phải được dịch ra tiếng Việt;

+ Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

+ Thuật ngữ dùng trong tờ khai đăng ký thương hiệu phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

– Mẫu thương hiệu (9 mẫu kèm theo, ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai);

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức) (01 bản);

– Giấy ủy quyền nộp đơn, nếu có (01 bản);

– Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn (01 bản);

– Đơn đăng ký thương hiệu tập thể, thương hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng Thương hiệu tập thể/ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan, tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương, hoặc ký hiệu đặng trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghệ của người khác) (01 bản).

Thời gian Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị hết bao lâu?

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Lưu ý: Thời gian thực tế sẽ kéo dài lâu hơn, thường từ 20-24 tháng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Đăng ký thương hiệu cho đồ gia vị. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

5/5 - (5 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ