Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Bản quyền » Đăng ký thành công bản quyền phần mềm hóa đơn điện tử mắt bão

Đăng ký thành công bản quyền phần mềm hóa đơn điện tử mắt bão

  • Nguyễn Trang |
  • Cập nhật: 04/10/2019 |
  • Bản quyền |
  • 499 Lượt xem

Ngày 11.10.2018, Hoang Phi Invest & I.P – tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho 01 chương trình máy tính “Phần mềm hóa đơn điện tử mắt bão(không bao gồm dữ liệu)” cấp cho chủ sở hữu với số: 5287/2018/QTG.

Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả. Phần mềm được bảo hộ ngay từ thời điểm nó được tạo ra dưới một hình thái vật chất nhất định và có tính nguyên gốc. Tính nguyên gốc được hiểu là phần mềm đó được tạo ra bởi chính tác giả.

Tuy nhiên, trên thực tế khi tranh chấp xảy ra, nhiều trường hợp rất khó chứng minh hoặc khó tìm ra chứng cứ chứng tỏ rằng ai là người đầu tiên sáng tạo ra phần mềm đó. Để tránh nguy cơ đó, pháp luật khuyến khích các tác giả đem tác phẩm đi đăng ký nhằm tạo cho tác giả bằng chứng về việc sáng tạo và đồng thời đẩy nghĩa vụ chứng minh ngược lại cho tất cả các cá nhân, tổ chức khác khi xảy ra tranh chấp.

Đặc biệt đối với Phần mềm Hóa đơn điện tử Mắt Bão (Không bao gồm dữ liệu) là phần mềm cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu. Để làm thủ tục yêu cầu đăng ký bản quyền phần mềm Hóa đơn điện tử Mắt Bão (Không bao gồm dữ liệu), cần phải chuẩn bị các tài liệu sau::

+ Hai (02) đĩa chương trình phần mềm cần đăng ký

+ Hai (02) bản mô tả chương trình phần mềm cần đăng ký

+ Chứng minh nhân dân của tác giả công chứng.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng và Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của Công ty

+ Giấy ủy quyền, Giấy cam đoan cung cấp khi nhận được được yêu cầu

Dịch vụ của Hoang Phi Invest & I.p trợ giúp khách hàng đăng ký bản quyền phần mềm Hóa đơn điện tử Mắt Bão (Không bao gồm dữ liệu) bằng cách: Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền  Tác giả; Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác giả; Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Nhưng thông qua Hoang Phi Invest & I.P thời gian đăng ký chỉ còn 7-10 ngày làm việc.

Bản ghi nhận các Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho chương trình máy tính “Phần mềm Hóa đơn điện tử Mắt Bão” (Không bao gồm dữ liệu):

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999