Chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Tác giả: Trần Văn Nam |
 • Cập nhật: 10/01/2022 |
 • Tin Tức Đời Sống Pháp Luật |
 • 59 Lượt xem

Hiện nay, Quảng cáo mỹ phẩm là một trong những chiến lược quảng bá được các doanh nghiệp chú trọng. Để quảng cáo mỹ phẩm các doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Lúc này, vấn đề được đặt ra là chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là bao nhiêu? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhằm giải đáp và tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Định nghĩa giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Pháp luật không có định nghĩa cụ thể giải thích giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là gì. Tuy nhiên, dựa theo các quy định liên quan có thể hiểu, giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là giấy xác nhận nội dung quảng cáo do Sở Y tế cấp sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức có yêu cầu.

Sau khi được cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm doanh nghiệp được phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định. Đây là giấy tờ pháp lý bắt buộc, nếu doanh nghiệp tiến hành quảng cáo mỹ phẩm không có giấy phép sẽ bị xử phạt hành chính (mức xử phạt cụ thể sẽ được nêu chi tiết ở phần sau).

Điều kiện để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Thứ nhất: Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo (căn cứ Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BYT):

– Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo.

– Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Thứ hai: Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (căn cứ Điều 6 Thông tư số 09/2015/TT-BYT):

 1. Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo. Cụ thể:

Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.

 1. Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các nội dung theo quy định, cụ thể:

– Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

 1. a) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;
 2. b) Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

– Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:

 1. a) Tên mỹ phẩm;
 2. b) Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
 3. c) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 4. d) Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

– Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

– Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật

– Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung liên quan đến Tên mỹ phẩm; Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

 1. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT.
 2. Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Khi tiến hành thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, để được cấp giấy phép quảng cáo doanh nghiệp, tổ chức phải nộp đầy đủ chi phí theo quy định. Vậy chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là bao nhiêu?

Theo Điều 1 Thông tư 114/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm quy định cụ thể như sau:

Stt Tên phí Đơn vị tính Mức thu

(1.000 đồng)

I Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm
1 Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm Hồ sơ 1.600

Theo đó, chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là 1,6 triệu/ 01 bộ hồ sơ.

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Sở Y tế.

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung.

Thời gian để tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Sở Y tế có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Mức xử phạt khi quảng cáo mỹ phẩm không có giấy phép quảng cáo

Điều 49 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt khi quảng cáo mỹ phẩm không có giấy phép quảng cáo cụ thể như sau:

“Điều 49. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
 2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”

Ngoài ra, pháp luật còn quy định các mức xử phạt đối với việc vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm tại Điều 51 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 51. Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi quảng cáo biết.
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng một trong các thông tin: tên mỹ phẩm, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình.
 3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 4. a) Quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng không phù hợp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm;
 5. b) Quảng cáo mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn;
 6. c) Quảng cáo mỹ phẩm thiếu một trong các nội dung sau: tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm trừ trường hợp tính năng, công dụng đã được thể hiện trên tên của sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định.
 7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng như thuốc gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.
 8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 9. a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm c khoản 3, khoản 4 Điều này;
 10. b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Trên đây bài viết cung cấp đến bạn đọc các nội dung liên quan đến Chi phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Hy vọng đây là các thông tin hữu ích và phần nào giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc.

->>> Tham khảo thêm : Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

->>> Tham khảo thêm : Giấy phép mạng xã hội

->>> Tham khảo thêm : Đăng ký khuyến mại

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ