Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 02/03/2023 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 118 Lượt xem

Trong thời gian hoạt động không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiểu quả hoặc chưa có phương án kinh doanh khả thi thì chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế?

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác trong thời gian tạm ngừng.

– Khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

– Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

+ Tạm ngừng kinh doanh nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;

+ Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Nội dung trên đã giải thích được khái niệm tạm ngừng kinh doanh, Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế?

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu về Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế? thì cấn hiểu được thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì cần gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

– Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế không?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo cơ quan thuế? Theo quy định trên thì doanh nghiệp không cần phải thông báo với cơ quan thuế mà việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Phân biệt giải thể và tạm ngừng kinh doanh

Tiêu chí Giải thể Tạm ngừng kinh doanh
Khái niệm Giải thể doanh nghiệp là quá trình dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đó. Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định và sau khoảng thời gian đó doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.
Hậu quả pháp lý Khi thực hiện giải thể thì doanh nghiệp sẽ chấm dứt sự tồn tại sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đó. Tạm ngừng kinh doanh không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ tạm ngừng kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

 

Thủ tục thực hiện Thủ tục giải thể doanh nghiệp phức tạp và tốn rất nhiều thời gian so với việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp. Bởi lẽ, doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán hết các khoản nợ và hoàn tất các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trước khi chấm dứt sự tồn tại.

Trước khi giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý và thông báo lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia về tình trạng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tương đối đơn giản hơn so với việc giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ cần Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động lên Cơ quan Đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu tạm ngừng hoạt động.

 ->>>> Tham khảo thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

5/5 - (20 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ