Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Kiểu dáng công nghiệp » Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế

Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế

(Cập nhật: 07/11/2019 | 7:10 - Lượt xem: 1876)

Tôi có một thắc mắc mong được Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam? Ai có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

quyen-nop-don-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep

Quyền đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí: Nhóm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp này có tính sáng tạo là đặc trưng nổi bật. Chính bởi vậy, bên cạnh chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp pháp luật còn ghi nhận tác giả đã sáng tạo ra chúng. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

  • Tác giả đã tạo ra các đối tượng trên bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và trong trường hợp có quy định khác của pháp luật;
  • Trong trường hợp các đối tượng trên được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, kinh phí thì quyền đăng ký sẽ thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện cho Nhà nước thực hiện quyền đăng kí này. Nếu Nhà nước chỉ góp một phần vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kĩ thuật) hoặc có kí kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu – phát triển với các tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng kí sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng vói tỉ lệ đóng góp thuộc về Nhà nước.

Những chủ thể trên có quyền chuyển giao quyền đăng kí cho cá nhân, tổ chức khác dưới hình thức họp đồng bằng văn bản (hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp) để thừa kế hay kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng kí.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999