Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 17/07/2023 |
  • Nhãn hiệu |
  • 40 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây là gì?

Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây là thủ tục hành chính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ cho thương hiệu đó.

Đăng ký thương hiệu là tạo điều kiện để doanh nghiệp, công ty bảo vệ chính mình trước những vấn đề tiêu cực trong kinh doanh, có thể là việc ăn cắp chất xám, ăn cắp bản quyền, góp phần xây dựng cho cá nhân, doanh nghiệp một hành lang pháp lý vững chắc trong việc bảo hộ độc quyền thương hiệu, phòng ngừa rủi ro về hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ, đồng thời giúp gia tăng giá trị hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp.

Ai có quyền Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây?

– Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu:

+ Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;

+ Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;

+ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý, đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+ Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện (i) việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; (ii) việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

+ Người có quyền đăng ký, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

+ Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của Điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ cho thương hiệu nước ép trái cây

Việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng kí nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11-2022 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Theo đó Đăng ký thương hiệu nước ép trái cây được xếp vào Nhóm 32 bao gồm: Bia; Đồ uống không có cồn; Nước khoáng và nước ga; Ðồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; Xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có cồn.

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây gồm những tài liệu như sau:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

– 05 mẫu nhãn hiệu kềm theo Tờ khai đơn;

– Chứng từ đã nộp lệ phí;

– Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);

– Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu về quy chế sử dụng nhãn hiệu, thuyết minh và các tài liệu chứng minh liên quan.

– Tài liệu khác có liên quan;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và nộp lệ phí đăng ký

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các hình thức sau:

– Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Thành phố Đà Nẵng.

– Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn thông qua hệ thống bưu điện đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ.

– Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Ngay khi nộp đơn đăng ký, người nộp đơn phải nộp lệ phí đăng ký cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định hình thức: 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn công bố Đơn trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ: 02 tháng

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định nội dung của nhãn hiệu: 09-12 tháng

Bước 5: Thông báo dự định cấp/ từ chối cấp văn bằng

Kết thúc thời gian thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và ghi rõ lý do.

Bước 6: Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng, người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng nhãn hiệu.

Cục Sở hữu trí tuệ cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu trong thời gian 01-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Chi phí đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây

– Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ:100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)

– Phí công bố đơn: 120.000 đồng

– Phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

– Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
– Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu
– Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1nhóm)
– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn)
Lưu ý: Phí trên là phí nộp cho cơ quan nhà nước, chưa bao gồm chi phí dịch vụ thực hiện.

Dịch vụ Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây tại Luật Hoàng Phi

Luật Hoàng Phi tự hào là đơn vị tư vấn và đồng hành cho hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt là các nhà khởi nghiệp trẻ trong công cuộc xây dựng và quản trị tài sản sở hữu trí tuệ. Với ưu thế là một trong số ít những Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận. Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại công ty chúng tôi đảm bảo về uy tín, chất lượng, thời gian thực hiện công việc. Theo đó, với mỗi dịch vụ đăng ký thương hiệu nói chung, công ty chúng tôi đều thực hiện các nội dung công việc như sau:

– Miễn phí nhận định sơ bộ, tra cứu sơ bộ nhãn hiệu, logo, thương hiệu;

– Tư vấn tận tình quyền lợi, thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền chuẩn chỉ, chính xác;

– Trực tiếp thực hiện thủ tục nộp đơn, theo dõi chu trình đơn đăng ký thương hiệu;

– Thông tin cập nhật đầy đủ theo từng bước của đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu;

– Chi phí minh bạch, đầy đủ, rõ ràng;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các thủ tục liên quan như gia hạn, chuyển giao, chuyển nhượng, thay đổi thông tin thương hiệu…

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Đăng ký thương hiệu cho nước ép trái cây. Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ dịch vụ thương hiệu Luật Hoàng Phi để được tư vấn báo giá hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng, tận tình theo Hotline: 0981.378.999.

Đánh giá post

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ