Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 19/02/2021 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 1 Lượt xem

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi. Khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như thế nào? Mẫu quyết định thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần thực hiện ra sao? Khách hàng quan tâm những nội dung trên vui lòng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Dịch vụ thương hiệu.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ cần đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định tại Điều 50 của Nghị định 01/2021/ NĐ-CP gồm có:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần (Phụ lục II-2);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty  (mẫu quyết định và biên bản họp tham khảo);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thì:

– Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bước 2: Cách thực hiện nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên https://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: điều kiện thực hiện thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;

– Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

+ Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

+ Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp mới nhất thì người đại diện theo pháp luật được xác định là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mọi hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đều phải được thông qua hoặc phải có sự đồng ý/chấp thuận từ người đại diện theo pháp luật. Song trong hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp sẽ có sự điều chỉnh thay đổi về người đại diện và khi thay đổi công ty cần thực hiện quyết định thay đổi trong hồ sơ gửi lên cơ quan có thẩm quyền.

Trong nội dung bài viết chúng tôi sẽ cung cấp Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần theo đúng hướng dẫn của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể trong mẫu thay đổi gồm có các nội dung chính sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện thông báo

– Tên doanh nghiệp, số hiệu thông báo

– Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty cổ phần đặt trụ sở

– Tên doanh nghiệp ghi bằng chữ in hoa, cùng Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của công ty cổ phần

– Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế

– Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi thể hiện các thông tin về:

+ Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa), giới tính, chức danh, sinh ngày, dân tộc, quốc tịch

+ Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân, hộ chiếu, loại khác… Số giấy tờ pháp lý của cá nhân, ngày cấp

+ Địa chỉ thường trú

+ Địa chỉ liên lạc, điện thoại, email

– Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần ký và ghi rõ họ tên.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ