Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 24/10/2023 |
  • Sở hữu trí tuệ |
  • 66 Lượt xem

Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình là gì?

Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình là quá trình pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của một thương hiệu. Khi bạn đăng ký thương hiệu, bạn có quyền độc quyền sử dụng và kinh doanh dưới tên thương hiệu đó, và bạn cũng có thể ngăn chặn người khác sử dụng tên thương hiệu tương tự hoặc gây nhầm lẫn.

Việc đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

– Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Đăng ký thương hiệu giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn đối với tên thương hiệu, biểu tượng, logo hoặc các yếu tố nhận diện khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

– Ngăn chặn sự sao chép và nhái thương hiệu: Khi bạn đăng ký thương hiệu, bạn có quyền pháp lý để ngăn chặn người khác sử dụng tên thương hiệu tương tự hoặc gây nhầm lẫn, giúp bảo vệ sự độc nhất của thương hiệu của bạn.

– Xây dựng giá trị thương hiệu: Thương hiệu đăng ký chính thức có thể tăng giá trị doanh nghiệp của bạn. Nó tạo sự tin tưởng, uy tín và sự phân biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Điều kiện bảo hộ thương hiệu cho thanh nhôm định hình?

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định điều kiện bảo hộ thương hiệu cho thanh nhôm định hình như sau:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Lưu ý: Không được bảo hộ thương hiệu khi nhãn hiệu có một trong các đặc điểm sau:

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

Ai có quyền Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình?

 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định quyền Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình như sau:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Trường hợp hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu nhãn hiệu.

– Người được chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ thông qua hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

Phân nhóm sản phẩm khi Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình 

Nhóm 06: Sắt và thép; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim thép; dây thép; thép và sắt ở dạng thứ cấp; hợp kim của kim loại thường; kim loại màu và hợp kim của chúng; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng và hợp kim của chúng; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật dụng bán thành phẩm làm từ đồng chưa tinh chế; dây đồng không bọc; vật dụng bán thành phẩm làm từ nhôm chưa tinh chế; dây nhôm; nhôm; hợp kim nhôm; quặng kim loại; dây chão bằng kim loại.

Hồ sơ Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình

Hồ sơ đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình yêu cầu đầy đủ những giấy tờ, tài liệu như sau:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu;

– 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Thủ tục Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Sau khi nộp đơn đăng ký thương hiệu Cục sẽ cấp số nhận đơn và đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn của thương hiệu.

Chủ đơn sẽ theo dõi tiến trình đơn thông qua số đơn và ngày nộp đơn cho đến khi thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu

– Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức trong thời gian từ 01 đến 02 tháng.

– Kết thúc xét nghiệm hình thức Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo xét nghiệm hình thức của đơn.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hiện thủ tục công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn bảo hộ thương hiệu

Thời gian thẩm định nội dung của thương hiệu: 09-12 tháng. Trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn có quyền chủ động sửa đổi đơn. Khi sửa đổi đơn thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó.

Bước 5: Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp, chủ đơn thực hiện đóng phí cấp văn bằng trong thời hạn khoảng 02 tháng sẽ được nhận văn bằng bảo hộ thương hiệu. Trường hợp đơn bị từ chối cấp bằng, chủ đơn xem xét nếu chưa thấy thỏa đáng làm thủ tục phúc đáp với Cục Sở hữu trí tuệ để trao đổi khả năng cấp bằng của mình.

Bước 6: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ

Nếu thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn nộp lệ phí để Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho thương hiệu đã đăng ký.

Bước 7: Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày chủ đơn nộp lệ phí Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho thương hiệu.

Trên đây là một số chia sẻ của dịch vụ thương hiệu về Đăng ký thương hiệu cho thanh nhôm định hình. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết có vướng mắc khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm.

5/5 - (7 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ