Đăng ký bản quyền ở Việt Nam có được bảo hộ trên thế giới?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 19/10/2023 |
  • Sở hữu trí tuệ |
  • 2773 Lượt xem

Theo nguyên tắc chung của Luật sở hữu trí tuệ đối tưởng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sở hữu công nghiệp theo nguyên tắc lãnh thổ, có nghĩa Đăng ký tại quốc gia nào sẽ chỉ được bảo hộ tại quốc giá đó.

Ví dụ: Nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký tại Việt Nam chỉ được bảo hộ tại Việt Nam và không được bảo hộ tại các quốc gia khác.

Tuy nhiên, đăng ký bản quyền tác giả khác với nhãn hiệu và không theo nguyên tắc lãnh thổ như đã nói ở trên. Cụ thể:

Ngày 26/10/2004 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật mở đầu quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam về quyền tác giả và mở ra một tương lai hợp tác quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

cong-uoc-berne

Công ước Berne quy định các nước áp dụng công ước này hợp thành một Liên hiệp để bảo hộ các quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Mỗi quốc gia tham gia Công ước sẽ công nhận và bảo hộ bản quyền các tác phẩm của tác giả các nước khác trong Liên hiệp.

Từ khi trở thành thành viên của Công ước Berne, Việt Nam có trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả cho các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả trong nước cũng như cho các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả của các quốc gia khác là thành viên Công ước, đồng thời các quốc gia thành viên khác của Công ước cũng sẽ có nghĩa vụ bảo hộ quyền tác giả cho các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả Việt Nam.

Hiện nay, có khoảng 172 quốc gia là thành viên của Công ước Berne. Do đó, sau khi một tác phẩm được đăng ký và bảo hộ tại 01 quốc gia là thành viên của Công ước Berne sẽ tự động được bảo hộ tại quốc gia còn lại.

Trường hợp cụ thể của khách hàng, do tác phẩm của khách hàng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam sẽ tự động được bảo hộ tại 171 Quốc gia còn lại là thành viên của Công ước Berne.

5/5 - (1 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ