Tên thương mại là gì? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 18/06/2020 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 2153 Lượt xem

Tên thương mại là gì?

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân cùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh (khoản 21 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ). Như vậy, chức năng chính của tên thương mại là nhằm phân biệt, cá thể hóa chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác. Sự phân biệt này cần thiết được đặt ra khi trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, trong cùng một khu vực kinh doanh luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh có thể hiểu như một mảng của nền kinh tế mà đó các chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình để thu lợi nhuận như lĩnh vực xây dựng, lĩnh vục may mặc, lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng, nội thất. Khu vực kinh doanh là khu vực địa lí nơi chỉ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc danh tiếng. Như vậy, khu vực kinh doanh có thể nằm trong phạm vi hay vượt ra ngoài phạm vi của lãnh thổ quốc gia. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh đến đâu như chiến lược mở rộng tiếp thị, quảng cáo, mở các chi nhánh hay các văn phòng đại diện hoặc sáp nhập giữa các chủ thể kinh doanh để trở thành các tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh trên toàn thế giới. Xây dựng một tên thương mại riêng cho mình gắn với các loại hàng hóa, dịch vụ mà chính cơ sở kinh doanh của mình cung cấp để khẳng định vị thế trên trường kinh doanh là một nhu cầu tất yếu của bất kì chủ thể kinh doanh chân chính nào.

ten-thuong-mai-la-gi-dieu-kien-dang-ky-ten-thuong-mai

Điều kiện đăng ký bảo hộ tên thương mại?

Tên gọi của các chủ thể kinh doanh chỉ được coi là tên thương mại và được hưởng các quyền năng gắn với tên thương mại của mình khi đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện bảo hộ cụ thể. Tên thương mại muốn được bảo hộ phải đáp ứng được điều kiện sau (Điều 76 Luật sở hữu trí tuệ): Tính phân biệt của tên thương mại. Tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh với các yếu tố phân biệt chủ yếu như: phân biệt về hàng hoá, dịch vụ, hoạt động, cơ sở kinh doanh. Điều này cũng có thể được hiểu là nếu tên thương mại của hai chủ thể kinh doanh trùng nhau hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn nhưng hai chủ thể kinh doanh đó lại hoạt động kinh doanh trong hai lĩnh vực khác nhau, thuộc hai lãnh thổ khác nhau thì vẫn được chấp nhận bảo hộ. Cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh là hai điều kiện song song đi đôi với nhau, nếu thiếu một trong hai yếu tố đó thì tên thương mại sẽ không được bảo hộ. Chẳng hạn như hai tên thương mại trùng nhau nhưng hai chủ thể kinh doanh lại không hoạt động trên một khu vực địa lí. Tuy rằng họ kinh doanh trong cùng một lĩnh vực hoặc hai chủ thể kinh doanh ở trên cùng một khu vực địa lí nhung lại không kinh doanh trong cùng một lĩnh vực cũng không được pháp luật chấp nhận để bảo hộ. Điều kiện bảo hộ này của tên thương mại cũng đơn giản hơn so với nhãn hiệu (theo quy định của pháp luật, một nhãn hiệu muốn được bảo hộ còn phải đáp ứng cả điều kiện: phải không trùng và không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với các hàng hoá, dịch vụ không trùng và không tương tự nếu các nhãn hiệu đó được công nhận là nổi tiếng hay được thừa nhận rộng rãi, được nhiều người biết đến).

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây (Điều 78 Luật sở hữu trí tuệ): Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước trên cùng một khu vực và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh đã được xác lập trước thời điểm tên thương mại bắt đầu được sử dụng; tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc quyền của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lí đã được bảo hộ trước khi bắt đầu sử dụng tên thương mại đó. Tên thương mại và nhãn hiệu đều có chức năng chí dẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá dịch vụ đó của cơ sở sản xuất kinh doanh nào, đều đưa ra một kết quả chung là ai là người chịu trách nhiệm về những hàng hoá dịch vụ đó, hởi vậy nếu đã có nhãn hiệu thuộc quyền của người khác đã được xác lập trước thời điểm tên thương mại được bắt đầu thì đương nhiên chủ thể kinh doanh sẽ không được sử dụng tên thương mại đó nữa.

Tham khảo thêm : đăng ký nhãn hiệu logo

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ