Đăng Ký Bản Quyền Sáng Chế Mới Năm 2023 Như Thế Nào?

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 30/12/2022 |
  • Sáng chế |
  • 3769 Lượt xem

Bản quyền sáng chế là gì?

Đăng ký bản quyền sáng chế là việc chủ sở hữu nộp đơn đăng ký sáng chế và được cơ quan chức năng cấp văn bẳng bảo hộ sáng chế, sau đó chủ sở hữu sáng chế sẽ được độc quyền sử dụng sáng chế đã đăng ký trong thời gian 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Về thuật ngữ “đăng ký bản quyền sáng chế” theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là không chính xác bởi sáng chế thuộc đối tượng bảo hộ của sở hữu công nghiệp và không phải đối tượng bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả, nên cụm từ dùng chính xác và đúng luật nhất sẽ là đăng ký sáng chế. Tuy nhiên, trong bài viết này để dễ hiểu và quen với cụm từ thường được dùng, tác giả sẽ vẫn ghi nhận là đăng ký bản quyền sáng chế.

Bao-ho-sang-che-nhu-the-nao

Điều kiện đăng ký bản quyền sáng chế

Một sản phẩm, quy trình có thể đăng ký được sáng chế hay không sẽ phụ thuộc vào việc sản phẩm hay quy trình đó có đáp ứng điều kiện đăng ký sáng chế hay không? Hiện nay, có 03 điều kiện để 1 sáng chế được bảo hộ như sau:

– Tính mới của sáng chế

– Trình độ sáng tạo của sáng chế

– Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

1 lưu ý hết sức quan trọng là tính mới của sáng chế, rất nhiều trường hợp khách hàng đã đưa ra thị trường sản phẩm muốn đăng ký sáng chế trước thời điểm nộp đơn nên sẽ bị coi là mất tính mới của sáng chế. Do đó, sẽ không thể đăng ký được sáng chế.

Vì vậy, trước khi đưa sản phẩm sáng chế ra để kinh doanh hoặc giới thiệu…vv khách hàng cần tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế.

Quy trình đăng ký bản quyền sáng chế gồm những gì?

Đăng ký bản quyền sáng chế sẽ được thực hiện qua nhiều bước với thời gian thực hiện kéo dài hơn so với các dịch vụ khác. Quy trình đăng ký đôc quyền sáng chế cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

Để có thể tiến hành đăng ký bản quyền sáng chế, chủ sở hữu cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tới cơ quan chức năng, thành phần hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế bao gồm:

02 tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu của Cục sở hữu trí tuệ;

– 02 bản mô tả sáng chế bao gồm nội dung liên quan đến nội dung, hình ảnh sáng chế, bản vẽ kỹ thuật (nếu có);

– Yêu cầu bảo hộ sáng chế của chủ sở hữu

– Chứng từ, lệ phí đăng ký sáng chế

– Các tài liệu khác liên quan đến sáng chế (nếu có)

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế nêu trên sẽ được lập thành 02 bộ và ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký sẽ là tiếng Việt Nam, các tài liệu sử dụng tiếng nước ngoài kèm theo hồ sơ sẽ phải được dịch sang Tiếng Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế, chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế tại cục sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký sáng chế có thể được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện cho những chủ đơn đăng ký ở xa hoặc không có điều kiện trực tiếp đến nộp hồ sơ.

Lưu ý: Đối với tổ chức/cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam (không có văn phòng đại diện hoặc công ty con tại Việt Nam) bắt buộc phải sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế độc quyền của công ty có chức năng đại diện SHTT (Luật Hoàng Phi là một trong những công ty có chức năng đại diện SHTT)

Bước 3: Xét nghiệm đơn đăng ký sáng chế và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Đơn đăng ký bản quyền sáng chế sẽ trải qua gia đoạn xét nghiệm trước khi được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

– Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Trong giai đoạn này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét về mặt hình thức đơn đăng ký độc quyền sáng chế như: Thông tin trong hồ sơ đầy đủ, chi phí nộp đơn đăng ký sáng chế, yêu cầu bảo hộ sáng chế….vv

Thời gian chấp nhận về mặt hình thức đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế là: 01-02 tháng tình từ ngày nộp đơn đăng ký.

– Công bố đơn đăng ký sáng chế trên công báo sở hữu công nghiệp

Công bố đơn đăng ký sáng chế là việc Cục sở hữu trí tuệ tiến hành công bố nội dung đơn đăng ký sáng chế trên công báo cục sở hữu trí tuệ với mục đích để các bên có thể tham khảo thông tin sáng chế của chủ sở hữu đăng ký, trong trường hợp nhận thấy sáng chế đăng ký tương tự hoặc trùng với sáng chế của mình đã đăng ký, các bên có thể tiến hành nộp thông báo phản đối đơn đăng ký sáng chế của chủ sở hữu.

Thời gian công bố đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký độc quyền sáng chế

Việc xét nghiệm nội dung đơn đăng ký bản quyền sáng chế được thực hiện khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn.

Người nộp đơn sẽ nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của Đơn sáng chế và 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của Đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế. Quá thời hạn trên, nếu không yêu cầu xét nghiệm nội dung thì Đơn coi như không nộp. Người yêu cầu xét nghiệm nội dung phải nộp lệ phí theo quy định. Do đó, chủ sở hữu đơn đăng ký sáng chế cần lưu ý vấn đề này.

Mục đích của việc xét nghiệm nội dung đơn  yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

– Cấp văn bằng bảo hộ bản quyền sáng chế và đăng danh bạ

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm nội dung đơn đăng ký độc quyền sáng chế, trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung đơn cho người nộp đơn và yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, phí công bố Văn bằng bảo hộ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất và năm thứ hai .

Sau khi người nộp đơn nộp chi phí nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế cho người nộp đơn, đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Trường hợp, người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế.

thu-tuc-dang-ky-bao-ho-sang-che-nhu-the-nao

Đăng ký sáng chế quốc tế

Đăng ký sáng chế quốc tế được hiệu là (i) cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đăng ký sáng chế tại Việt Nam (ii) cá nhân, tổ chức Việt Nam muốn đăng ký sáng chế tại nước ngoài.

Khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án sạu

+ Nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại quốc gia muốn đăng ký

+ Nộp đơn đăng ký sáng chế thông qua cơ quan sáng chế quốc tế

Trong 02 phương án trên, phương án nộp đơn trực tiếp sẽ có lợi hơn về mặt pháp lý cũng như quy trình thực hiện công việc, tuy nhiên phương án này cũng đòi hỏi chủ sở hữu đăng ký sáng chế quốc tế sẽ trả 1 khoản tiền nhiều hơn.

Dịch vụ đăng ký bản quyền sáng chế

Thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế là dịch vụ phức tạp và được được hiện qua nhiều bước khác nhau. Do đó, khách hàng cần cân nhắc việc tự tiến hành nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế hay ủy quyền cho tổ chức đại diện tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

Trên các phương tiện quảng cáo, có rất nhiều công ty tư vấn quảng cáo dịch vụ đăng ký độc quyền sáng chế nhưng không phải công ty nào cũng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và đặc biệt KHÔNG có giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện.

Công ty Luật Hoàng Phi có đầy đủ tư cách pháp lý, trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của Công ty Luật Hoàng Phi

Trong quá trình tiến hành thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn toàn bộ quy trình đăng ký độc quyền sáng chế cho chủ đơn đăng ký.

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế;

– Tư vấn viết bản mô tả đăng ký độc quyền sáng và yêu cầu bảo hộ sáng chế;

– Tra cứu chính thức khả năng đăng ký độc quyền sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký;

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế và đại diện nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế;

– Theo dõi hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký sáng chế (nếu có)

– Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, thông báo kết quả và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

Tham khảo : đăng ký thương hiệu độc quyền

Tham khảo : đăng ký bản quyền thương hiệu

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế, khách hàng vui lòng liên hệ.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu Trí tuệ Hoàng Phi

Văn phòng HN: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.62852839   Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng HCM: Phòng A-C2 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028.73090.686   Email: lienhe@luathoangphi.vn

HOTLINE: 096.1980.8860981.378.999

Liên hệ ngoài giờ Hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999      Email: lienhe@luathoangphi.vn

Số điện thoại liên hệ Tư vấn về pháp luật: 1900 6557

5/5 - (1 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ