Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Sáng chế » Thủ tục đăng ký Bảo hộ sáng chế như thế nào?

Thủ tục đăng ký Bảo hộ sáng chế như thế nào?

(Cập nhật: 27/12/2018 | 8:27 - Lượt xem: 1309)

Thủ tục Đăng ký bảo hộ sáng chế là một quy trình bao gồm nhiều bước, Luật sư thương hiệu của chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế để khách hàng tham khảo và sử dụng khi đăng ký sáng chế.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, điều quan trọng nhất ta phải đánh giá được tính mới của sáng chế, việc sáng chế đã được bộc lộ trước thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế coi như là sáng chế không còn tính mới và coi như sáng chế không có khả năng đăng ký.

Làm thế nào để biết được sáng chế của mình có mới không?

Để xem xét khả năng đăng ký sáng chế, cụ thể tính mới của sáng chế người nộp đơn đăng ký sáng chế cần tiến hành thủ tục tra cứu sáng chế. Việc tra cứu sáng chế có thể do người nộp đơn tư thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức sở hữu công nghiệp tiến hành thủ tục tra cứu sáng chế.

Có nên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế hay tự nộp đơn đăng ký?

Pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở các quốc gia là khác nhau về quy định phải có tổ chức đại diện thay mặt nộp đơn đăng ký sáng chế. Tại Việt Nam, với cá nhân hoặc pháp nhân có quốc tịch Việt Nam có thể tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế, tuy nhiên với những cá nhân, pháp nhân không có quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký sáng chế.

Ngoài ra, do đặc thù sự phức tạp của hồ sơ đăng ký sáng chế, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của Tổ chức đại diện SHTT tại Việt Nam

thu-tuc-dang-ky-bao-ho-sang-che-tai-viet-nam

Cơ quan sáng chế tiến hành những công việc gì trước khi cấp bằng độc quyền sáng chế?

Sau khi nhận đơn đăng ký của người nộp đơn, cơ quan sáng chế thường thực hiện một loạt công việc trước khi cấp bằng độc quyền sáng chế. Có ba giai đoạn chính là:

  • Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế
  • Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
  • Cấp văn bằng bảo hộ và công bố sáng chế

 

Đại diện sở hữu công nghiệp có thể đóng vai trò là người trung gian, nhận các thông báo từ Cục sở hữu trí tuệ, tư vấn cho người nộp đơn và thay mặt người nộp đơn trả lời các thông báo nêu trên.

Thẩm định hình thức đăng ký sáng chế

Giai đoạn này sẽ kiểm tra tất cả các vấn đề liên quan đến hình thức của đơn theo quy đinh:

Ví dụ: Đơn đã được điền đúng, đầy đủ và đã có tất cả thông tin liên quan chưa. Người nộp đơn có cơ hội sửa chữa lỗi bất kỳ phát hiện được trong quá trình kiểm tra này. Nếu những lỗi đó không được sửa trong một thời hạn nhất định, cơ quan sáng chế sẽ từ chối đơn.

Thẩm định nôi dung đăng ký sáng chế

Mục đích của việc tra cứu là xác định giải pháp kỹ thuật đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế liên quan đến. Để thẩm định nội dung, cơ quan sáng chế sẽ kiểm tra cơ sờ dữ liệu của họ để xác định xem có tài liệu nào mô tả giải pháp trùng hoặc tương tự với giải pháp được mô tả trong đơn đăng ký sáng chế hay không.

Mục đích của việc thẩm định nội dung là để đảm bảo rằng đơn đăng ký đáp ứng các điều kiện để được cấp bằng độc quyền sáng chế. Về bản chất, việc thẩm định này nhằm ngăn ngừa việc cấp bằng độc quyền cho:

  • Sáng chế bị loại trừ khỏi khả năng bảo hộ theo các quy định cụ thể của pháp luật;
  • Sáng chế không mới, không có trình độ sáng tạo và/hoặc không có khả năng áp dụng công nghiệp; hoặc
  • Sáng chế không bộc lộ một cách đầy đủ và rõ ràng.

Giống như thẩm định hình thức, người nộp có cơ hội phản đối các quyết định được đưa ra trong quá trình thẩm định nội dung. Không phải tất cả các cơ quan sáng chế đều tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế. Một số nước cấp bằng độc quyền sáng chế sau khi thẩm định hình thức. Trong trường hợp này, hiệu lực thực sự của bằng độc quyền sáng chế và liệu nó có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không sẽ được xác định bởi tòa án khi có tranh chấp xảy ra.

thu-tuc-dang-ky-sang-che-moi-nhat-2017

Cấp văn bằng bảo hô và công bố đơn đăng ký sáng chế

Nếu và khi quá trình thẩm định dẫn đến kết luận có lợi cho người nộp đơn – nghĩa là tất cả các điều kiện về hình thức và nội dung đều được đáp ứng, và nếu không có phản đối hoặc phản đối không thành công, cơ quan sáng chế sẽ cấp bằng độc quyền sáng chế cho đơn đăng ký đó. Việc này liên quan đến một số thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan sáng chế:

  • Thông tin về sáng chế được đưa vào Đăng bạ sáng chế quốc gia;
  • Bằng độc quyền sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn. Đây là tài liệu pháp lý xác lập quyền sờ hữu sáng chế.
  • Nói chung, Cơ quan sáng chế công bố tài liệu sáng chế. Nhiều cơ quan sáng chế công bố cả đơn đăng ký sáng chế sau 18 tháng tính từ ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên. Xem Câu hỏi 60 để biết về cách thức xác định ngày nộp đơn).

Thông thường, để duy trì hiệu lực của sáng chế, trong từng năm và trong thời hạn bảo hộ, chủ sờ hữu phải nộp một khoản phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực theo quy định cho cơ quan sáng chế.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999