Soạn thảo hợp đồng tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 18/07/2023 |
  • Tin Tức Đời Sống Pháp Luật |
  • 38 Lượt xem

Soạn thảo hợp đồng tiếng Anh là gì?

Soạn thảo hợp đồng là quá trình tạo lập các điều khoản chứa đựng sự thỏa thuận của các bên dựa trên các quy định pháp luật tương ứng điều chỉnh mối quan hệ xã hội mà các bên đang xác lập.

Soạn thảo hợp đồng tiếng Anh là quá trình viết và chuẩn bị hợp đồng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Hợp đồng là một tài liệu pháp lý chứa các điều khoản và điều kiện mà hai bên đồng ý tuân thủ trong quá trình thực hiện một giao dịch hay hợp tác kinh doanh. Hợp đồng có thể làm rõ các quyền và trách nhiệm của từng bên, giới hạn rủi ro, và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong mối quan hệ kinh doanh.

Khi soạn thảo hợp đồng tiếng Anh, điều quan trọng là sử dụng ngôn từ rõ ràng, chính xác và chuyên nghiệp để tránh hiểu lầm và tranh chấp sau này. Điều này đòi hỏi người soạn thảo phải có hiểu biết về pháp lý và ngôn ngữ tiếng Anh đủ tốt để viết các điều khoản pháp lý một cách chính xác và hiệu quả.

Nguyên tắc khi soạn thảo hợp đồng

–  Đảm bảo mỗi một hợp đồng chỉ thực hiện điều chỉnh một quan hệ hợp đồng nào đó.

Lưu ý: Mỗi một hợp đồng chỉ nên điều chỉnh một nội dung nào đó, tránh trường hợp nhầm lẫn, sai sót thông tin.

–  Trong nội dung về hợp đồng đảm bảo các tiêu chí là nội dung phải được hai bên thỏa thuận sau đó đi đến thống nhất, từ đó mới ghi nhận trong hợp đồng.

Cụ thể, nội dung hợp đồng phải rõ ràng, chặt chẽ, dễ hiểu và đầy đủ nhất.

–  Không viết các ký hiệu riêng đặc biệt hoặc không sử dụng các từ ngữ địa phương (nên sử dụng từ phổ thông), tránh sự hiểu lầm sai lệch đáng tiếc trong hợp đồng.

–  Tuân thủ theo các quy định pháp luật về nội dung thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng. Theo đó, khi có tranh chấp pháp luật sẽ bảo vệ lợi ích của các bên nếu có mâu thuẫn.

–  Trong hợp đồng phải sử dụng đúng từ ngữ chính xác ( ví dụ: từ thời hiệu và thời hạn hợp đồng là 2 từ ngữ khác nhau)

–  Mặc dù pháp luật có quy định một số trường hợp không nhất thiết phải lập bằng văn bản, nhưng thực tế một số giao dịch nên soạn thảo bằng văn bản để đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp phát sinh.

–  Một số loại hợp đồng cần phải được công chứng, chứng thực ví dụ như hợp đồng mua bán về nhà đất, hợp đồng cho tặng đất, hợp đồng về trao đổi tài sản,…

–  Trong nội dung hợp đồng, nên bổ sung thêm các thông tin có thể phát sinh dự liệu trước có thể thay đổi. Bởi thực tế có thể xảy ra các trường hợp ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của các bên.

Nội dung soạn thảo hợp đồng

Với mỗi loại hợp đồng khác nhau, pháp luật sẽ có những yêu cầu cần phải có trong nội dung hợp đồng.

Ví như như soạn thảo hợp đồng lao động, các nội dung bắt buộc phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể như sau:

Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

4. Chính phủ quy định nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Lưu ý trong việc soạn thảo hợp đồng

– Bảo đảm về mặt hình thức của hợp đồng: Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thi phải tuân theo các quy định đó.

Đối với một số loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực thì những loại hợp đồng đó phải được đem đi công chứng hoặc chứng thực thì mới có hiệu lực pháp luật.

– Bảo đảm về mặt nội dung của hợp đồng: Về nguyên tắc, nội dung của hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

– Đảm bảo đối tượng của hợp đồng là những hàng hoá mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội.

– Đảm bảo  người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện

– Đảm bảo người tham gia hợp đồng có năng lực hành vi dân sự

Chi phí soạn thảo hợp đồng tại Luật Hoàng Phi

Với mỗi hợp đồng khác nhau, Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mức giá cụ thể cho khách hàng. Về cơ bản chúng tôi sẽ cung cấp phí dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng như sau để khách hàng tham khảo.

– Chi phí xem xét đưa ra ý kiến tư vấn hợp đồng có độ dài dưới 5 trang: 3.000.000 VND với mỗi trang tăng thêm chi phí phát sinh 500.000 VND/01 trang

– Phí xem xét đưa ra ý kiến tư vấn hợp đồng có tính chất phức tạp, yêu cầu kiến thức chuyên ngành với độ dài dưới dưới 5 trang: 4.500.000 VND với mỗi trang tăng thêm chi phí phát sinh 800.000 VND/01 trang

– Phí soạn thảo hợp đồng thông thường có độ dài dưới 5 trang: 3.500.000 VND với mỗi trang tăng thêm chi phí phát sinh 1.000.000 VND/01 trang

– Phí soạn thảo hợp đồng đồng có tính chất phức tạp, yêu cầu kiến thức chuyên ngành có độ dài dưới 5 trang: 7.000.000 VND với mỗi trang tăng thêm chi phí phát sinh 1.500.000 VND/01 trang

Lưu ý:

– Thời gian tư vấn hợp đồng: 02 ngày với hợp đồng thường và 03 ngày với hợp đồng phức tạp

– Thời gian soạn thảo hợp đồng: 03 ngày với hợp đồng thường và 04 ngày với hợp đồng phức tạp

– Ngôn ngư tư vấn và soạn thảo hợp đồng nêu trên là tiếng Việt, trong trường hợp khách hàng cần tư vấn tiếng nước ngoài sẽ phát sinh thêm chi phí.

Dịch vụ Tư vấn soạn thảo hợp đồng cho khách hàng tại Luật Hoàng Phi

Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu soạn thảo

Khách hàng có thể gọi đến Hotline tiếp nhận yêu cầu soạn thảo: 1900.6557 hoặc gửi Email yêu cầu soạn thảo đến địa chỉ Email: lienhe@luathoangphi.vn

Bước 2: Luật Hoàng Phi xác nhận yêu cầu và báo giá dịch vụ

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ xác nhận lại yêu cầu soạn thảo, báo phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng, thời gian hoàn thành dự kiến.

Bước 3: Khách hàng thanh toán phí dịch vụ

Nếu khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, vui lòng thanh toán phí dịch vụ theo hướng dẫn để chúng tôi bắt đầu soạn thảo.

Bước 4: Luật Hoàng Phi gửi lại bản sơ thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng

Đây là bản sơ thảo lần 1. Phác thảo nội dung chính, cốt yếu của hợp đồng.

Bước 5: Luật Hoàng Phi sửa hợp đồng theo mong muốn của khách hàng.

Khách hàng có quyền góp ý, yêu cầu sửa hợp đồng theo ý của mình. Luật Dương Gia sẽ sửa và hoàn thiện bản hợp đồng chi tiết gửi lại khách hàng.

Bước 6: Luật Hoàng Phi gửi lại bản hợp đồng hoàn thiện chi tiết theo yêu cầu của khách hàng – Kết thúc dịch vụ! 

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Soạn thảo hợp đồng tiếng Anh là gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

5/5 - (5 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ