Muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 05/09/2022 |
  • Tin Tức Đời Sống Pháp Luật |
  • 17 Lượt xem

Luật sư tư vấn lâu nay được ví như những cán cân công lý, họ đại diện cho sự công bằng trong xã hội. Họ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp phép hành nghề. Ngành Luật có sự đa dạng trong phương thức hành nghề, họ thực hiện các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng. Với đặc thù công việc, ngành luật sư đặt ra những yêu cầu chặt chẽ và điều kiện để trở thành Luật sư. Vậy muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?

Điều kiện trở thành luật sư

Bắt đầu từ khi tốt nghiệp cấp 3 bạn sẽ mất ít nhất 6 năm để đi hết con đường đến với nghề Luật nói chung và Luật sư nói riêng. Trong 6 năm này bạn sẽ trải qua 3 quá trình như sau:

  • 4 năm học đại học: Sau khi đậu vào các trường đào tạo Luật và trải qua 4 năm học tập, rèn luyện bạn sẽ được cấp bằng cử nhân Luật.
  • 1 năm học đào tạo nghề Luật sư: Sau khi được cấp bằng cử nhân Luật, bạn cần đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề Luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức, khóa đào tạo này kéo dài 12 tháng.
  • 1 năm tập sự tại văn phòng Luật: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề Luật sư và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư, bạn sẽ phải tập sự tại văn phòng Luật ít nhất là 12 tháng để được học hỏi và rèn luyện thêm và các kỹ năng khác từ các Luật sư có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20, Luật Luật sư 2012: “Điều 20. Gia nhập Đoàn luật sư

  1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.”

Theo đó, bạn có quyền lựa chọn và xin gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ có thẩm quyền cấp Thẻ luật sư cho những cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề luật sư khi muốn gia nhập một Đoàn luật sư nào đó.

Muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?

Muốn làm một luật sư điều cơ bản nhất là phải hoàn thành chương trình Đại học. Tất cả các môn học khi đã được đưa vào chương trình giáo dục thì chúng đều giữ những vai trò và ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên sẽ có những môn chính đòi hỏi cần chuyên tâm nghiên cứu nhiều hơn vì chúng trực tiếp liên quan tới chuyên ngành. Cụ thể muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì?

Thứ nhất: Môn logic học

Đầu tiên đó chính là Logic học. Đây là môn khoa học nghiên cứu về tư duy, các quy luật và hình thức phổ biến của tư duy nhằm nhận thức đúng đắn về thế giới khách quan.

Học môn Logic học sẽ giúp bạn làm sáng tỏ các điều kiện đạt tới tri thức chân thực, phân tích kết cấu của tư duy và một phương pháp luận lý tính chính xác.

Đồng thời môn học sẽ giúp sinh viên rèn luyện về mặt tư duy và hiểu được những quy tắc, quy luật vốn có của nó.

Logic học quy định ở mọi ngành luật, chính vì vậy đây là môn học bắt buộc mà một luật sư cần phải học để có thể tham gia bất kỳ một phiên tòa hay một vụ việc nào.

Thứ hai: Môn luật Hiến pháp

Muốn làm một luật sư nhất định phải giỏi môn Luật hiến pháp. Đây được xem là ngành luật cơ bản, giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống pháp luật. Chính vì vậy bộ môn này thường được đưa vào những năm đầu tiên trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ngành Luật. Luật hiến pháp là những nguyên tắc “xương sống” bất di bất dịch trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Thứ ba: Môn Lý luận nhà nước và pháp luật

Bởi đây là một bộ phận trong hệ thống các KHXH có mối quan hệ với nhiều bộ môn khoa học, đặc biệt là triết học, kinh tế, chính trị.

Ngoài ra, lý luận về nhà nước và pháp luật cũng được biết đến là môn học có mối quan hệ mật thiết với chủ nghĩa xã hội khoa học. Đồng thời còn có mối quan hệ với các môn KHXH khác như xã hội học, sử học.

Về nhà nước và pháp luật, môn học này là môn khoa học pháp lý cơ sở có tính chất phương pháp luận để nhận thức đúng đắn các vấn đề có tính bản chất, cùng các quy luật nhà nước và pháp luật. Tất cả khối lượng kiến thức của môn học này sẽ là chìa khóa để tạo ra nhiều môn luật khác.

Thứ tư: Môn luật hành chính

Luật hành chính có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành luật khác và có ý nghĩa thực tiễn. Là một trong những môn học cơ bản và cốt lõi, có ý nghĩa điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quản lý hành chính nhà nước. Do đó, sinh viên muốn học tốt các môn luật khác thì cần nắm rõ luật môn luật hành chính.

Thứ năm: Môn Luật dân sự

Đây là một môn học thuộc ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có đối tượng điều chỉnh rất rộng. Đối với sinh viên ngành luật, việc nắm rõ các quy định, nguyên tắc của luật dân sự sẽ là điều cần thiết cho cả việc học và công việc trong tương lai.

Trên đây là nội dung bài viết muốn làm luật sư thì phải học giỏi môn gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn luật doanh nghiệp

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn luật hình sự

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn luật dân sự

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn luật đất đai

 

5/5 - (30 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ