Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 30/06/2022 |
  • Kiểu dáng công nghiệp |
  • 30 Lượt xem

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một văn bản mà cá nhân, tổ chức cần khai đầy đủ các thông tin theo quy định gửi đến Cục sở hữu trí tuệ để được xem xét cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tiến hành tra cứu khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nếu có khả năng đăng ký thì sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

– Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

+ 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

+ 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

+ 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí;

+ Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

– Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ đến địa chỉ:

+ Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ là 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ là Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ là Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

– Sau khi tiếp nhận hồ Sơ Cục sở hữu trí tuệ xem xét và giải quyết theo các giai đoạn như sau:

Thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng; công bố đơn trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; Thẩm định nội dung không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

– Nếu đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Như vậy có thể thấy được rằng Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kiểu dánh công nghiệp.

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần hiểu được bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

– Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

+ Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.

– Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao nhiêu tiền?

Lệ phí, phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

– Lệ phí nộp đơn là 150.000VNĐ;

– Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp là 100.000/01 phân loại;

– Phí thẩm định đơn là 700.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí công bố đơn là 20.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi là 60.000VNĐ/01 hình;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định là 480.000VNĐ/01 đối tượng;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại).

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay sử dung theo mẫu số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN như sau:

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp*

 

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                                      Ngày nộp đơn:
j  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

PHÂN LOẠI QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP **

 

k                                                                                          CHỦ ĐƠN                                          

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                                  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

m                                                                                   TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

o                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn đơn
—  Phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp ….. phân nhóm
—  Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ….. yêu cầu/đơn ưu tiên
—  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định đơn ….. phương án

(của mỗi sản phẩm)

—  Phí thẩm định đơn ….. phương án

(của mỗi sản phẩm)

—  Phí công bố đơn đơn
    —  Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) ….. hình
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
p                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

                                 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

— Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

—

 

 

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                          Khai tại: …………. ngày … tháng … năm …

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

Còn…trang bổ sung

Trang bổ sung số:

k                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

m                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

 

 

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

p                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Còn … trang bổ sung

Chú thích:

*   Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

** Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký nhãn hiệu

->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký logo

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ