Khái quát về biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 23/04/2020 |
  • Vi phạm sở hữu trí tuệ |
  • 2052 Lượt xem

Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là những cách thức được chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và giống cây trồng sử dụng; hoặc được Nhà nước sử dụng để bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng khi các quyền này bị xâm phạm.

Pháp luật nước ta thừa nhận nhiều biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu dựa vào chủ thể thực hiện hành vi bảo vệ, có thể chia các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thành hai loại: chủ thể quyền sở hữu trí tuệ tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (biện pháp tự bảo vệ) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ và nhiều văn bản pháp luật có liên quan: văn bản pháp luật dân sự, văn bản pháp luật hành chính, văn bản pháp luật hình sự, văn bản pháp luật thương mại. Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, việc xác định biện pháp nào sẽ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu dựa vào hai yếu tố: một là sự lựa chọn của người bị xâm hại; hai là tính chất, mức độ xâm phạm.

Tham khảo thêm: Đăng ký sở hữu trí tuệ

bien-phap-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-tai-viet-nam

Tính chất xâm phạm được xác định dựa trên các căn cứ:

a. Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm: xâm phạm do vô ý, xâm phạm cố ý, xâm phạm do bị khống chế hoặc bị lệ thuộc, xâm phạm lần đầu, tái phạm;

b. Cách thức thực hiện hành vi xâm phạm: xâm phạm riêng lẻ, xâm phạm có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm.

Mức độ xâm phạm được xác định dựa trên các căn cứ:

a. Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm;

b. Ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ