Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 21/08/2021 |
  • Kiểu dáng công nghiệp |
  • 2006 Lượt xem

Sử dụng sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó; thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kì phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu.

Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tại Điều 131 Luật sở hữu trí tuệ.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các dạng sau đây (Điều 8 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP):

a) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế;

b) Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế;

c) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trinh thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bộ trí mạch tích hợp bán dẫn có thể thuộc một trong các dạng sau đây (Điều 9 Nghị định số 105/2000/NĐ-CP):

a) Thiết kế bố trí được tạo ra do sao chép trái phép thiết kế bố trí được bảo hộ;

b) Mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

c) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm gắn mạch tích hợp bán dẫn quy định tại điểm b khoản này.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối vói kiểu dáng công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây (Điều 10 Nghị định số 105/2000/NĐ-CP):

a)Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hơp đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tâp hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần như không thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

b) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là: bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.

Một số ví dụ hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp:

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội) sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm kẹo khoai môn (Chew Taro) với thiết kế bao gói keo về cách bố trí, màu sắc tương tự và không khác biệt với sản phẩm kẹo khoai môn của Công ti cổ phần bánh keo Hải Hà (Chew Hải Hà Taro) đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bao gói kẹo số 7680, có hiệu lực từ ngày 02/06/2003 nhằm mục đích cạnh trạnh không lành mạnh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Công ty Gia Toàn (quân Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu ACE STAR II có dấu hiệu vi phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA.

Tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế để tham khảo và tiến hành đăng ký khi cần thiết.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ