Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 26/06/2023 |
  • Thương Hiệu |
  • 42 Lượt xem

Ngày nay dịch vụ bảo hiểm đang ngày càng trở nên phổ biến, bảo hiểm là một loại hình dịch vụ giữa người tham gia bảo hiểm và bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Vậy Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm như thế nào?

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm là gì?

Đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm là việc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được cấp văn bằng bảo hộ.

Bảo hiểm là một loại hoạt động mà tại đó những người tham gia có quyền được hưởng các khoản trợ cấp bảo hiểm nhờ vào những khoản tiền tự đóng góp trước đó hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro hoặc sự cố không mong muốn trong cuộc sống.

Khoản tiền trợ cấp bảo hiểm sẽ do một tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân chi trả, tổ chức thực hiện chi trả có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm căn cứ theo hợp đồng ký kết trước đó hoặc theo các quy định của pháp luật.

Bảo hiểm hiện nay được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau nhưng về cơ bản sẽ gồm 2 loại chính là bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

+ Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

+ Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được quyền lựa chọn công ty bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Ai có quyền đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm?

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối tượng có quyền đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký thương hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng thương hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký thương hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng thương hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký thương hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng thương hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng thương hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với thương hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu thương hiệu đăng ký thương hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký thương hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu thương hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Đăng ký thương hiệu dịch vụ bảo hiểm phân vào nhóm nào?

Kinh doanh bảo hiểm thuộc nhóm 36 theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ theo Thỏa ước Nice. Cụ thể như sau:

– Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ bảo hiểm.

– Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ thanh toán ví điện tử; xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ; phát hành chứng từ/phiếu đã trả tiền (voucher) hoặc phiếu có giá; phát hành phiếu có giá liên quan đến chương trình ưu đãi hoặc hệ thống khách hàng thân thiết; dịch vụ thẻ tích điểm (tích lũy điểm thưởng cho khách hàng) [dịch vụ phát hành thẻ tích điểm]; tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ bảo hiểm; môi giới chứng khoán; đầu tư quỹ; dịch vụ cầm đồ; phân tích tài chính; tư vấn, môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản

– Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm

Thủ tục đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu thương hiệu dự định đăng ký

Tra cứu thương hiệu trước khi đăng ký không phải là thủ tục bắt buộc nhưng nên thực hiện để đánh giá được khả năng bảo hộ của thương hiệu, kiểm tra xem thương hiệu dự định đăng ký có trùng hoặc tương tự với các thương hiệu đã đăng ký trước đó hay không.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thương hiệu

Trên cơ sở kết quả tra cứu nếu thương hiệu đáp ứng được điều kiện bảo hộ sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký thương hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN;

– 05 Mẫu thương hiệu kèm theo (mẫu thương hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu thương hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu thương hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong thương hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể thương hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu thương hiệu có kích thước 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu thương hiệu trên tờ khai và kèm theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu thương hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;

– Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm đến Cục sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét trong thời hạn sau đây:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng.

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Nếu hồ sơ đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định sẽ được cấp văn bằng bảo hộ.

Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm bằng cách nào?

Người nộp đơn đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

– Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký thương hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

+ Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký thương hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

–  Hình thức nộp đơn trực tuyến

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Trên đây là nội dung bài viết của Dịch vụ thương hiệu về vấn đề đăng ký thương hiệu cho dịch vụ bảo hiểm để quý độc giả tham khảo, mong rằng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho quý độc giả.

5/5 - (8 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ