Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Sáng chế » Đăng Ký Sáng Chế Theo Quy Định Mới Nhất Năm 2020

Đăng Ký Sáng Chế Theo Quy Định Mới Nhất Năm 2020

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 09/01/2020 |
  • Sáng chế |
  • 348 Lượt xem

Thủ tục đăng ký sáng chế được quy định cụ thể trong luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan có trách nhiệm thẩm định và cấp bằng độc quyền đăng ký sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo của con người, có những đặc tính kỹ thuật cơ bản, là giải pháp nhằm giải quyết 1 vấn đề cụ thể. Theo đó, để bảo hộ các thành quả lao động của mình, chủ sở hữu và tác giả sáng chế nên tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế để xác lập quyền bảo hộ sáng chế, tránh bị xâm phạm bởi các bên đối thủ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế được quy định cụ thể trong luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan có trách nhiệm thẩm định và cấp bằng độc quyền đăng ký sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo văn bản hướng dẫn mới nhất số 07/2017/VBHN – BKHCN ban hành ngày 29/12/2017, các thông tin liên quan đến việc đăng ký sáng chế như sau:

Điều kiện để đăng ký sáng chế:

Để sáng chế được chấp thuận bảo hộ độc quyền, sáng chế cần đáp ứng các điều kiện cần và đủ như sau:

– Tính mới: tức là có các đặc điểm mới so với giải pháp kỹ thuật đã biết trên thế giới, các đặc điểm này chưa được bộ lộ công khai tại bất cứ đâu trên thế giới, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc nếu đã bộc lộ chỉ được bộ lộ trong phạm vi một số người và những người đó có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

– Tính sáng tạo: được hiểu là sáng chế không thể được tạo ra một cách dễ dàng bởi người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, nó phải là một bước tiến sáng tạo, có các đặc tính kỹ thuật mới, đem lại các đặc điểm hữu ích khi sử dụng.

– Khả năng áp dụng công nghiệp: là việc áp dụng, sản xuất sáng chế ra hàng loạt sản phẩm tương tự hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình đó với đúng nội dung đã đăng ký và thu được kết quả ổn định.

Hồ sơ đăng ký sáng chế:

Các tài liệu bắt buộc để hồ sơ đăng ký sáng chế được tiếp nhận tại Cục sở hữu trí tuệ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký:

Theo đó, đơn đăng ký sáng chế phải được lập thành 02 bản, trong đó, tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (phân loại đầy đủ, bao gồm phần, lớp, phân lớp, nhóm (nhóm chính hoặc nhóm phụ).

– Bản mô tả sáng chế:

Bản mô tả sáng chế cần được lập thành 2 bản, bao gồm 2 phần: phần mô tả và phạm vi bảo hộ sáng chế. Trong đó, người nộp đơn cần thể hiện rõ bản chất của giải pháp kỹ thuật được yêu cầu bảo hộ trong phần mô tả sáng chế, cụ thể gồm các thông tin đầy đủ của sáng chế đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó. Ngoài ra, phần mô tả phải thể hiện rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật  và người nộp đơn có thể nộp kèm bản vẽ để minh họa sáng chế nếu thấy cần thiết.

Các mục trong bản mô tả sáng chế bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:

+ Tên sáng chế:

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế:

+ Tình trạng kỹ thuật của sáng chế:

+ Mục đích của sáng chế:

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế: dấu hiệu kỹ thuật cấu thành giải pháp nhằm đạt được mục đích của sáng chế và các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;

+ Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được so với tình trạng kỹ thuật của sáng chế đã nêu ra.

Theo đó, đối với các sáng chế liên quan đến công nghệ sinh học, dược phẩm, người nộp đơn cần phải có Danh mục trình tự gen, hoặc vật mang tin điện tử, hoặc mẫu vật liệu sinh học hoặc kết quả thử nghiệm lâm sàng. Tùy từng sáng chế mà có các yêu cầu cụ thể với sáng chế cần bảo hộ.

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền khi nộp đơn thông qua tổ chức đại diện là Hoàng Phi.

Các tài liệu nêu trên cần được nộp đầy đủ khi tiến hành nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ, bất kể các nội dung trong hồ sơ là đúng hay có sai sót, nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

đăng ký sáng chế

Quy trình đăng ký sáng chế:

Quy trình đăng ký sáng chế được thực hiện tương tự như quy trình đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tuy nhiên, thời gian thẩm định ở mỗi giai đoạn thường kéo dài rất nhiều. Cụ thể, mỗi đơn đăng ký sáng chế thường trải qua 3 giai đoạn như sau:

– Thẩm định hình thức: Đơn đăng ký sáng chế được tiến hành thẩm định và có kết quả thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn;

– Đăng công báo: Đơn đăng ký được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: thời hạn thẩm định nội dung được quy định là không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Theo đó, người nộp đơn cần nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (không mặc nhiên đơn được thẩm định nội dung nếu không có yêu cầu thẩm định từ người nôp đơn) trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên, đơn cần phải nộp yêu cầu thẩm định nội dung.

Qúy khách hàng tham khảo thêm các dịch vụ khác tại Hoàng Phi :

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999