Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Thương Hiệu » Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Quốc Tế

Đăng Ký Bảo Hộ Thương Hiệu Quốc Tế

(Cập nhật: 26/07/2019 | 3:29 - Lượt xem: 202)

Đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế là thủ tục nộp đơn đăng ký thông qua Nghị định thư Madrid hoặc Thỏa ước Madrid.

Việc nộp đơn đăng ký ở các quốc gia khác sẽ tiến hành tại Văn phòng quốc tế. Đây là thủ tục cần thiết khi thương hiệu trong nước muốn vươn ra thế giới, tránh việc bị sao chép, khẳng định được tên tuổi riêng trên trường quốc tế.

Luật Hoàng Phi chúng tôi, hiện có hỗ trợ khi Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thương hiệu ở nước ngoài. Trong giới hạn phạm vi bài viết, Luật Hoàng Phi xin được đề cập sâu đến thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid.

Khi nào được nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Theo quy định của Thỏa ước Madrid, công dân của tất cả các nước thành viên có thể đạt được sự bảo hộ tại các nước khác cho thương hiệu của mình đối với các hàng hoá và dịch vụ, đã được đăng ký tại nước xuất xứ, cụ thể là đã được cấp văn bằng bảo hộ.

đăng ký thương hiệu tại Hà Nội

                           đăng ký thương hiệu tại Hà Nội

Nội dung đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

– Đơn đăng ký bảo hộ quốc tế đều phải trình bày theo hình thức đã được quy định trong Thỏa ước;

– Cơ quan Sở hữu trí tuệ của nước xuất xứ phải chứng nhận, các chi tiết trong đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế, tương ứng với các chi tiết ghi trong đăng bạ quốc gia.

– Người nộp đơn phải chỉ ra hàng hoá, dịch theo phân loại hàng hoá được thiết lập theo Thoả ước Nice về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký thương hiệu.

Luật Hoàng Phi xin lưu ý: Nếu Quý khách là người nộp đơn, nhưng không thực hiện việc chỉ dẫn phân loại này thì Văn phòng quốc tế sẽ thực hiện việc phân loại. Việc chỉ dẫn các nhóm hàng hoá của chủ thể nộp đơn sẽ được Văn phòng quốc tế kiểm tra, Văn phòng quốc tế sẽ thực hiện việc kiểm tra trong thông qua sự phối hợp với Cơ quan trong nước có thẩm quyền.

Làm thế nào để bảo vệ logo thương hiệu?

Hiệu lực của đăng ký thương hiệu đăng ký quốc tế

Thương hiệu được đăng ký tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 20 năm với khả năng gia hạn thêm 20 năm kể từ khi hết hạn, bằng cách trả phí cơ bản, và trong trường hợp cần thiết phụ phí và phí bổ sung theo quy định.

Trong 06 tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực, Văn phòng quốc tế sẽ gửi thông báo không chính thức đến nhắc nhở chủ thương hiệu hoặc người đại diện về ngày hết hạn hiệu lực của đơn đăng ký.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế

Chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách về thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký thương hiệu quốc tế, cụ thể:

– Hướng dẫn Quý khách nội dung đơn đăng ký; xác định phân loại nhóm hàng hóa dịch vụ theo bảng phân loại quốc tế Nice 10 để tránh chủ sở hữu phân loại không chính xác dẫn đến khó khăn trong việc nộp đơn;

– Hỗ trợ soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo đơn đăng ký theo quy định;

– Theo dõi quá trình xử lý đơn tại cơ quan có thẩm quyền;

– Kiểm tra thường xuyên hiệu lực cũng như thời gian hết hạn, gia hạn đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế, thông báo kịp thời cho Quý khách hàng.

Nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh trong quá trình nộp đơn đăng ký quốc tế, vui lòng liên hệ với Luật hoàng Phi qua email: lienhe@luathoangphi.vn để được hỗ trợ trực tiếp.

Tham khảo thêm :

 

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999