Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ?

  • Tác giả: Trần Văn Nam |
  • Cập nhật: 19/09/2022 |
  • Vi phạm sở hữu trí tuệ |
  • 88 Lượt xem

Để xử lý đúng hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Quý vị cần xác định đúng cơ quan có thẩm quyền để gửi yêu cầu. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin khi thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua bài viết này nhé!

Thế nào là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là những hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ, tùy vào mức độ xâm phạm của hành vi, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý về dân sự, hành chính, hình sự khác nhau.

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

– Hành vi xâm phạm quyền tác giả (Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ);

– Hành vi xâm phạm các quyền liên quan (Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ);

– Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ);

– Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh (Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ);

– Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý (Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ);

– Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng (Điều 188 Luật Sở hữu trí tuệ).

Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ?

Khoản 1 Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định:

“ 1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

  1. a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  2. b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;
  3. c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  4. d) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ hay chủ sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu cơ quan nào khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình?

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó:

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

– Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

– Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Như vậy, Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Để yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Quý vị có thể làm đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm đến các cơ quan này. Trong đơn gồm các nội dung theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, cụ thể gồm:

– Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;

– Tên, địa chỉ của người yêu cầu xử lý xâm phạm; họ tên người đại diện, nếu yêu cầu được thực hiện thông qua người đại diện;

– Tên cơ quan nhận đơn yêu cầu;

  1. d) Tên, địa chỉ của người xâm phạm; tên, địa chỉ của người bị nghi ngờ là người xâm phạm trong trường hợp yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan (nếu có);

– Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

– Thông tin tóm tắt về quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm: loại quyền, căn cứ phát sinh quyền, tóm tắt về đối tượng quyền;

– Thông tin tóm tắt về hành vi xâm phạm: ngày, tháng, năm và nơi xảy ra xâm phạm, mô tả vắn tắt về sản phẩm xâm phạm, hành vi xâm phạm và các thông tin khác (nếu có).

Đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm thì cần có thêm thông tin về cách thức xuất khẩu, nhập khẩu, nước xuất khẩu, cách thức đóng gói, người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp, đặc điểm phân biệt hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp với hàng hoá xâm phạm; nguy cơ xảy ra các tình huống cần áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt và các thông tin khác (nếu có);

– Nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm;

– Danh mục các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn;

– Chữ ký của người làm đơn và đóng dấu (nếu có).

Lưu ý: Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm phải có các tài liệu, chứng cứ kèm theo nhằm chứng minh yêu cầu đó.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ?, từ đó thực hiện yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật công nhận, bảo hộ. Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý vị có thể liên hệ tới chúng tôi qua hotline 0981.378.999. Trân trọng!

 ->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký thương hiệu

 ->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký bản quyền

5/5 - (4 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ