Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Blog Dịch Vụ Thương Hiệu - Blog Tin Tức Luật

Blog Dịch Vụ Thương Hiệu – Blog Tin Tức Luật

Đặc điểm của quyền liên quan như thế nào?

Bên cạnh các quyền được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, các chủ thể sử dụng tác phẩm còn có các nghĩa vụ đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác

Xem thêm >

Khái niệm quyền liên quan đến tác giả?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan) được giải thích tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP là: “Quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát

Xem thêm >

Phạm vi hưởng quyền của các chủ thể

Tất cả các quyền nhân thân và quyền tài sản nói trên thuộc về nội dung của quyền tác giả, tuy nhiên, tuỳ theo mối liên quan của mình đối với tác phẩm mà mỗi chủ thể sẽ được hưởng phạm vi quyền khác

Xem thêm >

Quyền tài sản đối với tác phẩm là gì?

Trong bản quyền tác giả, nếu quyền nhân thân đem đến cho tác giả các lợi ích tinh thần thì quyền tài sản đem đến cho tác giả các lợi ích vật

Xem thêm >

Quyền nhân thân đối với tác phẩm

Quyền nhân thân đối với tác phẩm được phân chia thành hai loại: Quyền nhân thân không thể chuyển dịch và quyền nhân thân có thể chuyển dịch. Hãy cùng Luật sư của Luật Hoàng Phi làm rõ vấn đề

Xem thêm >

Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?

Theo quy định tại các điều từ Điều 36 đến Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ thì những cá nhân, tổ chức sau đây được thừa nhận là chủ sở hữu quyền tác

Xem thêm >

Phương pháp điều chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trinh sáng tạo, sử dụng, chuyển giao các sản phẩm là đối tượng của quyền sở hữu trí

Xem thêm >

Đối tượng Điều chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn về đối tượng điều chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam để khách hàng tham khảo và hãy liên hệ với Công ty chúng tôi khi muốn tư vấn chuyên sâu về đối tượng điều chỉnh của Luật sở hữu

Xem thêm >

Tại sao phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả?

Đăng ký bản quyền tác giả nói chung là việc làm hết sức quan trọng để bảo vệ tài sản trí tuệ của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Để khách hàng hiểu rõ vai trò của bản quyền tác giả, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn vai trò

Xem thêm >

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO là gì?

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và giới thiệu đến khách hàng về Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO để khách hàng hiểu được vai trò của WIPO đối với vấn đề Sở hữu trí

Xem thêm >
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!
Gặp luật sư tư vấn gọi Gọi cho luật sư0981378999