Bảo hộ thành công bản quyền phần mềm Hệ thống thông tin quản trị eDocman Plus (Version 4)

  • Tác giả: Nguyễn Trang |
  • Cập nhật: 18/01/2021 |
  • Tin Tức Đời Sống Pháp Luật |
  • 911 Lượt xem

Để chống lại hành vi vi phạm bản quyền đối với doanh nghiệp, một trong những việc làm hữu hiệu đó là doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ bản quyền phần tại Cục bản quyền tác giả. Nhận thức được điều đó, Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC đã đăng ký toàn diện phần mềm. Để làm thủ tục yêu cầu đăng ký bản quyền phần mềm, cần phải chuẩn bị các tài liệu sau::

+ Hai (02) đĩa chương trình phần mềm cần đăng ký

+ Hai (02) bản mô tả chương trình phần mềm cần đăng ký

+ Chứng minh nhân dân của tác giả công chứng.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng và Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của Công ty

+ Giấy ủy quyền, Giấy cam đoan cung cấp khi nhận được được yêu cầu

Bản ghi nhận các Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho chương trình máy tính của Phần mềm Hệ thống thông tin quản trị eDocman Plus (Version 4) (Không bao gồm dữ liệu)”

 

Hoang Phi Invest & I.P có chức năng đại diện bản quyền và sẽ trợ giúp khách hàng trong các công việc sau:

  • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trước khi nộp đơn.
  • Thành lập bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.
  • Thay mặt doanh nghiệp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả.
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Bản quyền tác giả (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và bàn giao cho doanh nghiệp.

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ