Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật

Tin Tức Đời Sống Pháp Luật

Giấy chứng nhận đăng ký Tác phẩm viết “Giáo án giảng dạy toán tính tư duy Soroban” tại Cục Bản quyền tác giả.

Ngày 24.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của Tác phẩm viết “Giáo án giảng dạy toán tính tư duy Soroban” cấp cho chủ sở hữu với

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Chương trình máy tính “Phần mềm trò chơi Trùm Cá Ngựa” tại Cục Bản quyền tác giả.

Ngày 24.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của chương trình máy tính “Phần mềm trò chơi Trùm Cá Ngựa” cấp cho chủ sở hữu với số

Xem thêm >

Nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu “KHALIK & hình” tại Cục SHTT

Ngày 28.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn đã nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu “KHALIK & hình” cho Nhóm

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Hình thức thể hiện nhân vật gấu trúc Yummy Panda” tại Cục Bản quyền tác giả

Ngày 07.09.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Hình thức thể hiện nhân vật gấu trúc Yummy Panda” cấp

Xem thêm >

Đăng ký thành công bản quyền Tác phẩm tạo hình

Ngày 12.09.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của tác phẩm tạo hìn “SCARLET MIST (SƯƠNG MÙ ĐỎ THẪM)” cấp cho chủ sở hữu với số:

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu “Q&Y, hình” cấp cho chủ đơn người Trung Quốc tại Cục SHTT

Căn cứ theo Quyết định số: 54869/QĐ-SHTT, ngày 02.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Q&Y, hình” cấp cho chủ sở hữu với số văn bằng:

Xem thêm >

Đăng ký bản quyền Phần mềm máy tính Quản lý Tàu Biển GWMSAPP.com

Ngày 28.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho 01 chương trình máy tính “Phần mềm máy tính Quản lý Tàu Biển GWMSAPP.com (không bao gồm dữ

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Chương trình máy tính “Phần mềm Hệ thống Quản trị Nhân lực VNPT HRM (Không bao gồm dữ liệu)” tại Cục Bản quyền tác giả.

Ngày 14.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của chương trình máy tính “Phần mềm Hệ thống Quản trị Nhân lực VNPT HRM (Không bao gồm dữ

Xem thêm >

Gia hạn thành công Nhãn hiệu “AUSTNAM”

Theo Quyết định gia hạn số: 73898/QĐ-SHTT, ngày 18/10/2018, Hoang Phi Invest & I.P đã tiến hành gia hạn thành công Nhãn hiệu “AUSTNAM” của CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem thêm >

Đăng ký thành công bản quyền tác giả 03 tác phẩm

Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được 03 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho 02 Tác phẩm viết và 01 Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cấp cho chủ sở hữu là Anh Nguyến Tú Tuấn ở

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Chương trình máy tính “Phần mềm Hệ thống quản lý đánh giá hiệu quả công việc VNPT BSC (Không bao gồm dữ liệu)” tại Cục Bản quyền tác giả.

Ngày 14.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của chương trình máy tính “Phần mềm Hệ thống quản lý đánh giá hiệu quả công việc VNPT BSC

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu “AP Chất lượng – Chuyên nghiệp, hình” tại Cục SHTT

Căn cứ theo Quyết định số: 53380/QĐ-SHTT, ngày 26.07.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “AP Chất lượng – Chuyên nghiệp, hình” cấp cho chủ

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu “ROASTERY ESPRESSO & COFFEE HOUSE, hình” tại Cục SHTT

Căn cứ theo Quyết định số: 54804/QĐ-SHTT, ngày 01.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “ROASTERY ESPRESSO & COFFEE HOUSE, hình” cấp cho chủ sở hữu

Xem thêm >

Giấy chứng nhận đăng ký Chương trình máy tính “Phần mềm tích hợp GIS, SCADA và Billing phục vụ quản lý và giám sát mạng cấp nước (Không bao gồm dữ liệu)” tại Cục Bản quyền tác giả.

Ngày 02.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của chương trình máy tính “Phần mềm tích hợp GIS, SCADA và Billing phục vụ quản lý và giám

Xem thêm >

Nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu “Nhà hàng HỒNG LONG, hình” tại Cục SHTT

Ngày 23.08.2018, Hoang Phi Invest & I.P - tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn đã nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu “Nhà hàng HỒNG LONG, hình” cho Nhóm

Xem thêm >
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!
Gặp luật sư tư vấn gọi Gọi cho luật sư0981378999