Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Bản quyền » Hướng dẫn soạn đơn đăng ký bản quyền tác giả

Hướng dẫn soạn đơn đăng ký bản quyền tác giả

(Cập nhật: 19/02/2019 | 7:20 - Lượt xem: 1994)

Đơn đăng ký bản quyền tác giả là tài liệu quan trọng trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, Cục bản quyền tác giả sẽ căn cứ vào đơn đăng ký bản quyền tác giả để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho chủ sở hữu.

don-dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Nội dung đơn đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?

Để đăng ký bản quyền tác giả, khách hàng cần chuẩn bị đơn đăng ký bản quyền tác giả bao gồm những nội dung sau:

Thông tin người nộp đơn đăng ký bản quyền: Người nộp đơn có thể là chủ sở hữu tác phẩm hoặc tổ chức đại diện được chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền nộp đơn đăng ký

– Tác phẩm đăng ký: Bao gồm các thông tin như tên tác phẩm, loại hình tác phẩm, ngày hoàn thành tác phẩm, ngày công bố tác phẩm, nội dung sơ qua về tác phẩm..vv.

– Thông tin cá nhân tác giả của tác phẩm

– Thông tin về chủ sở hữu tác phẩm

Luật Hoàng Phi hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký bản quyền tác giả

Để khách hàng tham khảo, các Luật sư của Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng soạn thảo đơn đăng ký bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi:    Cục Bản quyền Tác giả

1. Người nộp đơn

Tên tổ chức nộp đơn: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi

Là: Bên được uỷ quyền đại diện.

Mã số doanh nghiệp số: 0104068926 do Sở kế hoạch Đầu tư cấp ngày 21 tháng 07 năm 2009

Địa chỉ:  Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 04. 6285 2839; 04. 3995 4438                 Fax: 04. 6285 1287

Nộp đơn Đăng ký Bản quyền tác giả cho: Chủ Sở hữu tác phẩm.

2. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:           “Phần mềm kế toán bảo hiểm xã hội ………..”

Loại hình:                  Chương trình máy tính

Ngày hoàn thành:     20/12/2013

Ngày công bố:           20/12/2013

Nơi công bố:             Việt Nam

Hình thức công bố:  Lưu hành bản sao.

Nội dung chính của tác phẩm: “Phần mềm kế toán bảo hiểm xã hội…………..” là phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp và kế toán bảo hiểm xã hội.

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có 01 tác giả.

3. Các tác giả

Họ và tên:                  Nguyễn Văn A

Ngày sinh:                 11/11/1971

Số CMND:                 01234567 cấp ngày 19/07/2019 tại Hà Nội

Địa chỉ:                      Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4. Chủ sở hữu tác phẩm

Họ và tên:                  Nguyễn Văn A

Ngày sinh:                 11/11/1971

Số CMND:                 01234567 cấp ngày 19/07/2019 tại Hà Nội

Địa chỉ:                      Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm là công ty thì ghi thông tin chủ sở hữu tác phẩm như sau:

Tên Công ty: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ ABC

Mã số doanh nghiệp số: 0104068926 do Sở kế hoạch Đầu tư cấp ngày 21 tháng 07 năm 2009

Địa chỉ:  Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 04. 6285 2839; 04. 3995 4438                 Fax: 04. 6285 1287

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Chủ sở hữu giao việc cho tác giả

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Nơi nhận:

–         nt;

–         lưu VP- IP

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016

Người nộp đơn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN

ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI

Tổng Giám Đốc

 

 

Nguyễn Văn Phi

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999