Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Nhãn hiệu » Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

(Cập nhật: 28/08/2018 | 17:29 - Lượt xem: 9091)

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ khoa học công nghệ có chức năng tiến hành quản lý và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến xác lập quyền cho các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

 

Hình ảnh có liên quan

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; trực tiếp quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

 • Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:
 • Dự thảo các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách chung về sở hữu
 • trí tuệ;
 • Dự thảo chương trình, đề án chung về sở hữu trí tuệ, các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
 • Dự thảo chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm, chương trình, đề án, dự án về sở hữu công nghiệp.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quy định tại khoản 1, Điều này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Tổ chức thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký họp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thi hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
 • Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp và hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trên phạm vi cả nước:
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
 • Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp; cấp và thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp;
 • Ghi nhận và xóa tên tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sáng kiến trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng, tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về sở hữu trí tuệ; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 • Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ tra cứu, hướng dẫn tra cứu và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp; bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin; tổ chức việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất, kinh doanh; công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam.
 • Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh.
 • Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo phân công của Bộ trưởng; đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ với các cơ quan nhà nước có thấm quyền; tố chức lấy ý kiến của hội đê hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ.
 • Trong phạm vi được uỷ quyền, tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp; cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về sở hữu công nghiệp.
 • Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ và bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đầu tư phát triển chung về sở hữu trí tuệ và các dự án đầu tư thuộc Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong hoạt động sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính phù họp với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ.
 • Quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

Kết quả hình ảnh cho cục sở hữu trí tuệ

Mọi thông tin liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo địa chỉ sau:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3069

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : Tel:  (028) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (028) 3920 8486

Bộ phận Nhận đơn :      (028) 3920 8483

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ : (028) 3920 8485

E-mail :  vanphong2@.noip.gov.vn

 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ĐÀ NẴNG

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.388995 –  Fax: 0236.3889977

 

HOANG PHI INVEST & I.P – Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Chúng tôi biết rằng, khi khách hàng tìm kiếm tới Cục sở hữu trí tuệ có nghĩa khách hàng đang quan tâm đến dịch vụ Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các đối tượng đăng ký tại Việt Nam như:

 

Với vai trò là Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cấp phép hoạt động đại diện tại Việt Nam, chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp lý, chức năng nhiệm vụ để đại diện cho khách hàng Đăng ký bảo hộ các đối tượng nêu trên tại Việt Nam.

Lưu ý: Hiện nay trên phương tiên quảng cáo có rất nhiều công ty quảng cáo cung cấp dịch vụ Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ chỉ những tổ chức đại diện mới có chức năng đại diện cho chủ sở hữu nộp đơn đăng ký

Khách hàng có thể tham khảo Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ TẠI ĐÂY

Tập thể Công ty Hoàng Phi

Dịch vụ Đăng ký sở hữu trí tuệ của Hoang Phi Invest & I.P

Hoang Phi Invest & I.P là đơn vị cung cấp dịch vụ Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam với chất lượng dịch vụ hoàn hảo, luật sư chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ của Hoang Phi Invest & I.P

 • Được sự hỗ trợ của các luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về hình thức Đăng ký sở hữu trí tuệ để tối đa quyền cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng tiến hành tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết cho khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền.
 • Đối với khách hàng ở Hà Nội, chúng tôi sẽ luôn đến tận nơi của khách hàng trong suốt quá trình tư vấn, nộp và theo dõi đơn.
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương hiệu, theo dõi các hành vi xâm phạm của khách hàng để đưa ra ý kiến tư vấn kịp thời để xử lý hành vi xâm phạm đó.

 

Khi khách hàng có nhu cầu Đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ hãy liên hệ ngay với các Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Mọi thông tin khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu Trí tuệ Hoàng Phi

Văn phòng HN: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.62852839   Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng HCM: Phòng A-C2 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028.73090.686   Email: lienhe@luathoangphi.vn

HOTLINE: 096.1980.8860981.378.999

Liên hệ ngoài giờ Hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999      Email: lienhe@luathoangphi.vn

Để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo cho
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999