Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Bản quyền » Cục bản quyền tác giả Việt Nam

Cục bản quyền tác giả Việt Nam

(Cập nhật: 30/08/2018 | 7:02 - Lượt xem: 4161)

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục bản quyền tác giả

Ngày 06/05/2015 Bộ văn hóa thể thao và Du lịch ban hành quyết định số Số:1436/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả.

Vị trí và chức năng

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa; dự thảo phương án đàm phán các Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế, chương trình hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, công nghiệp văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình Bộ trưởng quy định về việc phát triển công nghiệp văn hóa; cung cấp, hợp tác, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tố chức thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng và quản lý bộ máy về quyền tác giả, quyền liên quan, về công nghiệp văn hóa; tổ chức bồi dưỡng cán bộ về quyền tác giả, quyền liên quan, phát triển công nghiệp văn hóa.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

7. Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Quản lý các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật

9. Quản lý hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

10. Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

11. Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cơ chế, chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa.

12. Tổ chức các hoạt động thông tin, thống kê, xuất bản Niên giám đăng ký về quyền tác giả, quyền liên quan và về công nghiệp văn hóa.

13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

14. Đề xuất khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa theo quyết định của Bộ trưởng.

16. Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ và các công việc chung khác có liên quan.

17. Giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật chung về phát triển công nghiệp văn hóa, tổng hợp thông tin chung về công nghiệp văn hóa, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về phát triển công nghiệp văn hóa.

………………………………….

HOANG PHI INVEST & I.P- Tổ chức đại diện quyền tác giả và quyền liên quan

Theo quy định của Điều 56 – 57 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì Dịch vụ đại diện quyền tác giả và quyền liên quan là ngành nghề kinh doanh có điều kiệnchỉ Công ty được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan mới có đủ chức năng và quyền hạn tư vấn và đại diện cho Quý khách hàng trong việc tư vấn và thay mặt khách hàng nộp đơn Đăng ký bản quyền.

HOANG PHI INVEST & I.P tự hào là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam được Cục bản quyền tác giả cấp giấy phép hoạt động đại diện quyền tác giả và quyền liên quan.

Khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi, khách hàng hoàn toàn yên tâm về Chất lượng dịch vụ – Uy tín – Năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan tác giả.

Dịch vụ Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả gồm những gì?

Với tư cách là đại diện quyền tác giả, quyền liên quan tác giả được Cục bản quyền tác giả cấp phép hoạt động, chúng tôi cung cấp dịch vụ sau:

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền tác giả;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền logo

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền thương hiệu;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền ý tưởng kinh doanh;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền kịch bản;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền sách;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền website;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền bài hát;

– Dịch vụ Đăng ký bản quyền sản phẩm;

Vì sao nên chọn HOANG PHI INVEST & I.P là đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ quyền tác giả và quyền liên quan

Ngày nay, trên các phương tiện quảng cáo khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm được công ty cung cấp dịch vụ về đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên trong số đó không phải công ty nào cũng có chức năng và được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận là Tổ chức đại diện tư vấn và đại diện đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.

Chúng tôi tự hào là một trong những tổ chức đại diện được cấp phép hoạt động, với kinh nghiệm hơn 10 năm tư vấn và đại diện cho khách hàng trong lĩnh vực quyền tác giả, chúng tôi đã giúp đỡ và đại diện cho rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước đăng ký bản quyền tác giả.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn của HOANG PHI INVEST & I.P, khách hàng sẽ nhận được lợi ích sau:

  • Được sự hỗ trợ của các luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quyền tác giả;
  • Tư vấn chuyên sâu cho khách hàng về đối tượng đăng ký để giúp khách hàng đăng ký bảo hộ đúng đối tượng trong quyền tác giả;
  • Đại diện khách hàng tiến hành tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết cho khách hàng trên cơ sở giấy ủy quyền.
  • Đối với khách hàng ở Hà Nội, chúng tôi sẽ luôn đến tận nơi của khách hàng trong suốt quá trình tư vấn, nộp và theo dõi đơn.
  • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp quyền tác giả, theo dõi các hành vi xâm phạm của khách hàng để đưa ra ý kiến tư vấn kịp thời để xử lý hành vi xâm phạm đó.
  • Chi phí dịch vụ hợp lý và thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ nhanh hơn so với các đơn vị khác từ 03-05 ngày.

 

Khi khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay với các Luật sư của chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Mọi thông tin khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu Trí tuệ Hoàng Phi

Văn phòng HN: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.62852839   Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng HCM: Phòng A-C2 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 10 Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028.73090.686   Email: lienhe@luathoangphi.vn

HOTLINE: 096.1980.8860981.378.999

Liên hệ ngoài giờ Hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999      Email: lienhe@luathoangphi.vn

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

0981.378.999