Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Blog Dịch Vụ Thương Hiệu - Blog Tin Tức Luật

Blog Dịch Vụ Thương Hiệu – Blog Tin Tức Luật

Đơn đăng ký sở hữu Công nghiệp

Luật sư cho tôi hỏi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những tài liệu gì? Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả

Xem thêm >

Quyền của người sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng trước đối tượng sợ hữu công nghiệp được pháp luật quy định chỉ đặt ra đối với sáng chế và kiểu dáng công

Xem thêm >

Quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp?

Tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp là người hoặc những người tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp bằng lao động sáng tạo của

Xem thêm >

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp là cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc được chuyển giao văn bằng bảo

Xem thêm >

Tác giả của các đối tượng sở hữu công nghiệp?

Các đối tượng sở hữu công nghiệp đều do con người tạo ra nhưng không phải tất cả các đối tượng sở hữu công nghiệp đều được pháp luật thừa nhận là có tác

Xem thêm >

7 lý do tại sao bạn phải đăng ký nhãn hiệu?

Nhãn hiệu rất quan trong đối với sự phát triển của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn tại sao bạn phải đăng ký nhãn

Xem thêm >

Tại sao phải bảo hộ sáng chế cho sản phẩm hoặc quy trình sáng tạo của mình?

Bảo hộ độc quyền cho sáng chế có thể là một lợi thế tốt và mang lại cho công ty bạn quyền độc quyền sử dụng và khai thác sáng chế đến 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký. Hơn nữa, việc bảo hộ sáng chế có thể mang

Xem thêm >

Quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi về quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trị tuệ năm 2005 được không? Tôi là cá nhân có thể đăng ký được nhãn hiệu không? Xin cảm ơn Luật sư và mong sớm nhận được ý kiến trả

Xem thêm >

Bí mật kinh doanh là gì? Điều kiện đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin kín được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trọn vẹn kinh

Xem thêm >

Nội dung của hợp đồng và thời hạn sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Theo quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ thì hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những nội dung chủ yếu

Xem thêm >

Hình thức, đối tượng của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hình thức của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài của bên chuyển giao và bên sử dụng dưới hình thức nhất

Xem thêm >

Chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm có bên chuyển giao và bên sử dụng, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn về chủ thể của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan để khách hàng tham

Xem thêm >

Khái niệm tác phẩm là gì theo Luật sở hữu trí tuệ

Tác phẩm được hiểu là kết quả của hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học đã được ấn định trên một hình thái vật chất hoặc đã được thể hiện ra bên ngoài thông qua hình thức nhất

Xem thêm >

Phân loại Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Dựa vào các tiêu chí khác nhau, hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể được chia thành các loại khác nhau sau, Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn để khách hàng tham

Xem thêm >

Đặc điểm của Hợp đồng sử dụng quyền tác giả quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có đặc điểm gì? Mong được Luật sư tư vấn cho tôi, tôi xin cảm ơn Luật sư rất

Xem thêm >
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!
Gặp luật sư tư vấn gọi Gọi cho luật sư0981378999