Hotline: 0981.378.999

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trang chủ » Blog Dịch Vụ Thương Hiệu - Blog Tin Tức Luật

Blog Dịch Vụ Thương Hiệu – Blog Tin Tức Luật

Thông tư số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban

Xem thêm >

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên

Xem thêm >

Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên

Xem thêm >

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định 105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí

Xem thêm >

Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí

Xem thêm >

Thông tư số 3198/VBHN-BVHTTDL 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Dân sự Sở hữu trí tuệ

Thông tư số 3198/VBHN-BVHTTDL/2013 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, bộ luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Xem thêm >

Thông tư 2640/VBHN-BVHTTDL Hợp nhất thông tư hướng dẫn giám định quyền tác giả quyền liên

Thông tư số 2640/VBHN-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên

Xem thêm >

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí

Xem thêm >

Thông tư 33/2009/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 33/2009/TT-BNNPTNT bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban

Xem thêm >

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây

Xem thêm >

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công

Xem thêm >

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung thay thế các quy định có liên quan đến chức năng bộ văn hóa thể thao du lịch

Nghị định số 01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ văn hóa, thể thao và du

Xem thêm >

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên

Xem thêm >

Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

Thông tư 41/2009/TT-BNNPTNT quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây

Xem thêm >

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thực phẩm

Có thể nói thực phẩm nhu cầu tất yếu của cuộc sống; đặc biệt trong thời đại mà thực phẩm bẩn ngày càng lấn át thị trường. Nhu cầu kinh doanh thực phẩm sạch vì thế mà ngày càng phổ biến. Tuy nhiên nhiều người lại chưa biết

Xem thêm >
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!
Gặp luật sư tư vấn gọi Gọi cho luật sư0981378999